Skip to main content

Søk på alder og sted

TEATER

Teater fordypning

Fordypningsprogrammet i teater er for deg som ønsker å fordype deg i teknikker knyttet til skuespillerens arbeide. I skoleåret 22/23 vil dette tilbudet være knyttet opp til DUS (Den Unge Scene) og ha produksjon i henhold til dette. 
Undervisninga tar sikte på å lære elevene konkrete metoder for å skape karakterer og roller i gitte kontekster. Vi øver blant annet tekstanalyse, tilstedeværelse og personlig uttrykk og spillestil, fleksibilitet. Innholdet i undervisninga er knyttet til arbeid med ny norsk dramatikk publisert av DUS, og er strukturert som ukentlig undervisning, samt noen helgesamlinger.

Alder:
13-19 år

Undervisningssteder:
Vi underviser ved Rådstua Teaterhus, Krognessvegen 33 og/eller Kulta Teatersalen.

Forkunnskaper:
Du må ha en viss erfaring fra teaterarbeid fra før for å delta i fordypningsprogrammet. Det kan du blant annet få ved å gå i en av våre vanlige teatergrupper før du søker opptak til fordypning. Et fordypningstilbud krever ekstra motivasjon og innsats, og skal legge til rette for å kunne søke opptak ved teaterutdanninger.

Oppstart skoleåret 2022/2023:
Torsdag 13.oktober 2022

Pris:
Elever som går på andre gruppetilbud på teater i Kulturskolen betaler kun ensembleavgift. Går man kun på dette tilbudet betaler man vanlig elevbetaling.

Se egen oversikt over kulturskolens priser her. Merk at prisene som er oppgitt gjelder per år, og semesteravgiften vil derfor være halvparten av oppgitt beløp.
 
Elevbetaling vil først bli fakturert etter at eleven har fått tilbud om plass, og faktureres to ganger årlig, henholdsvis september og februar. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som betaler.
Meld på