Skip to main content

Søk på alder og sted

VISUELL KUNST

Kombikunst - Kroken

Kombikunst representerer breddetilbudet vårt og er en kombinasjon mellom Tegning-Maleri og Leire-Form, og vi tar for oss det helt grunnleggende innen disse to fagene. Fra enkel fabulerende strek i tegning, til å jobbe med primærfarger og sekundærfarger i fargelære. Vi jobber med collage hvor en figur fra et magasin skal finne sitt hjem, eller vi jobber med blant annet farget papir og enkel oppbygging av bilde. Vi tilfredsstiller behovet for utfoldelse i form og introduserer det tredimensjonale «språket» i materialer som blant annet selvtørkende leire, plastelina og streng mm. 

Alder
8-11 år (født 2015-2012).

Undervisningssted

Kroken skole (Ungdomsskolen)
Adresse: B.A. Løvoldsvei 20, 9022 Krokelvdalen
Inngang: nordsiden
Rom: Kunst og håndverk rommet i 1.etg (inng i "sentralgarderoben")

Tidspunkt:

Torsdag kl 17:30-19:15

Oppstart / Varighet:
Høstsemesteret: ca uke 36 / 12 uker
Vårsemesteret: ca uke 4 / 12 uker

Pris: 
Se egen oversikt over kulturskolens priser her. Merk at prisene som er oppgitt gjelder per år, og semesteravgiften vil derfor være halvparten av oppgitt beløp.
 
Elevbetaling vil først bli fakturert etter at eleven har fått tilbud om plass, og faktureres to ganger årlig, henholdsvis september og februar. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som betaler.
Meld på