Skip to main content

Søk på alder og sted

MUSIKK OG SKUG

Gitarorkester

Dette orkesteret benytter forskjellige type gitarer: kvintgitar, primgitar, baritongitar, bassgitar og kontrabass. Vi satser på å spille folkemusikk fra nordområdene, barokkmusikk, moderne musikk og nyere popmusikk.
Det er ingen forutsetninger om å kunne noter, men vi gir opplæring i notekunnskap og grunnleggende musikkteori.
og eleven må ha spilt ca ett til to år før han/hun kan søke om dette tilbudet.

Alder:
10 år og oppover

Sted:
Krognessvegn 33

For dette skoleåret!
Fortiden er det ikke mulig å få undervisning på tilbudet, men vi oppfordrer interesserte å søke elevplass da dette kan endre seg. 

Priser:
Se egen oversikt over kulturskolens priser her. Merk at prisene som er oppgitt gjelder per år, og semesteravgiften vil derfor være halvparten av oppgitt beløp.

Elevbetaling vil først bli fakturert etter at eleven har fått tilbud om plass, og faktureres to ganger årlig, henholdsvis september og februar. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som betaler.
Meld på