Skip to main content

Søk på alder og sted

MUSIKK OG SKUG

Kirkeorgel

Kirkeorgelet er et instrument som byr på svært varierte klangopplevelser, og det kan brukes til å framføre mange slags typer musikk. Mange forbinder kirkeorgelet med noe stort og mektig, men også det nære og sarte er en del av orgelets egenart.

Alder:
Kulturskolen anbefaler å starte på kirkeorgel i 12-årsalderen, gjerne etter å ha spilt piano først.

Undervisningssteder:
Krognessveien 33. I tillegg kan det være aktuelt å undervise i lokale kirker.

Samspilluker:
Elevene på vokal- og instrumentalopplæringen vil som del av sin undervisning ha 6 uker i skoleåret hvor undervisningsformen er samspilluker. Her stimuleres andre læringsmål som samspill, lytting og sosial samhandling. Undervisningen vil foregå på andre tidspunkt enn ordinært oppsatte timer.

Samspill på Kulturskolen:
Kulturskolen har mange faste og prosjektbaserte ensembler elevene vil kunne få spille med. Ensemblene vil variere ut fra hvilke elever vi har, så her kan tilbudet være litt forskjellig fra år til år.

Utstyr:
Vi anbefaler at eleven har et piano hjemme å øve på. I tillegg kan eleven få avtale om å øve i lokale kirker.

Dette skoleåret
Det er for tiden ikke mulig å få undervisning på dette tilbudet, men vi oppfordrer interesserte å søke elevplass da dette kan endre seg. 

Pris: 
Se egen oversikt over kulturskolens priser her. Merk at prisene som er oppgitt gjelder per år, og semesteravgiften vil derfor være halvparten av oppgitt beløp.

Elevbetaling vil først bli fakturert etter at eleven har fått tilbud om plass, og faktureres to ganger årlig, henholdsvis september og februar. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som betaler.
Meld på