Skip to main content

Søk på alder og sted

DANS

Moderne dans

Den moderne dansestilen kan beskrives som fri og (dynamisk) naturlig, og har et svært variert bevegelsesspråk. Undervisningen består av teknikktrening, styrke, bevegelighetstrening og ulike trinnkombinasjoner og danser. Vi jobber med musikalitet, kroppsbevissthet og koordinasjon og elevene vil lære å utforske sitt eget danseriske uttrykk gjennom improvisasjons og koreografiøvelser. For de yngste partiene har vi stort fokus på kreativ utforskning av bevegelse.

Alder:
Vi har tilbud i moderne dans fra 8 år og opp til et avansert nivå, som forbereder elevene til videre studier og utdanning innenfor dans.
  • Moderne 1: fra 8 år.
  • Moderne 2: fra 10-12 år
  • Moderne 3: fra 12-14 år
  • Moderne 4: fra ungdomsskolealder
  • Moderne 5: ved opptaksprøve for viderekommende elever
Undervisningssted::
Krognessvegen 33

Forestillinger:
Elever på moderne dans er med på Kulturskolens Dansekarusell i Kulturhuset på våren.

Pris: 
Se egen oversikt over kulturskolens priser her. Merk at prisene som er oppgitt gjelder per år, og semesteravgiften vil derfor være halvparten av oppgitt beløp.
 
Elevbetaling vil først bli fakturert etter at eleven har fått tilbud om plass, og faktureres to ganger årlig, henholdsvis september og februar. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som betaler.
Velg

Meld på