Skip to main content

Søk på alder og sted

MUSIKK OG SKUG

Trompet

Trompet/kornett er messinginstrumenter med tre ventiler. De er ypperlige nybegynnerinstrument som er lette å holde, og de krever ikke mye fysisk kraft. Kornett og trompet ligner mye på hverandre, men har forskjeller i lyd og utseende. Instrumentene brukes i alle sjangre, i korps og orkestre og ulike ensembler.

Alder:
Startalder på kornett kan være fra 6-7 år. På trompet bør man være 8-9 år. Dette er et instrument flere går over til etter et par år på kornett.

Undervisningssteder:
Vi underviser i Kulturskolens lokaler i Krognessveien 33. Kulturskolen underviser også ved en skole nært eleven dersom det er praktisk mulig for våre lærere. Det betyr at det må være flere elever i samme skolekrets, og undervisningsforholdene må være tilfredsstillende.

Samspilluker:
Elevene på vokal- og instrumentalopplæringen vil som del av sin undervisning ha 6 uker i skoleåret hvor undervisningsformen er samspilluker. Her stimuleres andre læringsmål som samspill, lytting og sosial samhandling. Undervisningen vil foregå på andre tidspunkt enn ordinært oppsatte timer.

Samspill på Kulturskolen:
Kulturskolen har mange faste og prosjektbaserte ensembler elevene vil kunne få spille med. Ensemblene vil variere ut fra hvilke elever vi har, så her kan tilbudet være litt forskjellig fra år til år. Mulige ensembler er blant annet Storband, Lurensemble, Windband, Juniorsymfoniorkester, Ungdomssymfoniorkester og Musikalorkester. I tillegg kan elevene søke om Kammermusikk som er et ukentlig fast samspillstilbud (se dette). Trompetister og kornettspillere har dessuten mulighet til å spille i lokale korps, storband, band og orkestre, eller som solist i lag med ulike aktører.

Utstyr:
Det er mulig å leie trompet og kornett på Kulturskolen.

Pris: 
Se egen oversikt over kulturskolens priser her. Merk at prisene som er oppgitt gjelder per år, og semesteravgiften vil derfor være halvparten av oppgitt beløp.

Elevbetaling vil først bli fakturert etter at eleven har fått tilbud om plass, og faktureres to ganger årlig, henholdsvis september og februar. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som betaler.
Meld på