Skip to main content

Søk på alder og sted

MUSIKK OG SKUG

Trombone

Trombone er et messinginstrument som klinger dypere enn en trompet, men lysere enn en tuba. Man forandrer tonehøyde på trombonen med en slide som trekkes ut og inn, i til sammen 7 posisjoner. Instrumentet brukes i nesten alle musikalske sammenhenger, som korps, orkester, storband, rockeband og naturligvis som soloinstrument.

Alder:
Vanligvis er 8-9 år passende startalder. Det er litt avhengig av motivasjonen og din størrelse i forhold til alderen.

Undervisningssteder:
Vi underviser i Kulturskolens lokaler i Krognessveien 33. Kulturskolen underviser også ved en skole nært eleven dersom det er praktisk mulig for våre lærere. Det betyr at det må være flere elever i samme skolekrets, og undervisningsforholdene må være tilfredsstillende.

Samspilluker:
Elevene på vokal- og instrumentalopplæringen vil som del av sin undervisning ha 6 uker i skoleåret hvor undervisningsformen er samspilluker. Her stimuleres andre læringsmål som samspill, lytting og sosial samhandling. Undervisningen vil foregå på andre tidspunkt enn ordinært oppsatte timer.

Samspill på Kulturskolen:
Kulturskolen har mange faste og prosjektbaserte ensembler elevene vil kunne få spille med. Ensemblene vil variere ut fra hvilke elever vi har, så her kan tilbudet være litt forskjellig fra år til år. Mulige ensembler er blant annet Storband, Windband, Juniorsymfoniorkester, Ungdomssymfoniorkester og Musikalorkester. I tillegg kan elevene søke om Kammermusikk som er et ukentlig fast samspillstilbud (se dette). Trombonister har dessuten mulighet til å spille i lokale korps, storband, band og orkestre, eller som solist i lag med ulike aktører.

Utstyr:
Det er mulig å leie tromboner i ulike størrelser på Kulturskolen.

Pris: 
Se egen oversikt over kulturskolens priser her. Merk at prisene som er oppgitt gjelder per år, og semesteravgiften vil derfor være halvparten av oppgitt beløp.

Elevbetaling vil først bli fakturert etter at eleven har fått tilbud om plass, og faktureres to ganger årlig, henholdsvis september og februar. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som betaler.
Meld på