Skip to main content

Søk på alder og sted

MUSIKK OG SKUG

Gitar

Gitar er et hendig instrument til allsidig bruk, enten du spiller for deg selv og dine nærmeste eller i rocke-band og ensembler. Gitaren passer inn i alle stilarter, enten du liker klassisk, blues, country, jazz eller rock og pop. Man kan spille både melodier, grep, riff, gitarsoloer, fingerspill, rytmer og mer. Kan du spille gitar vil du også kunne finne frem på ukulele, mandolin eller bass.
Vi tilbyr undervisning i grupper og en-til-en helt ned i 8-årsalderen. Eleven starter med nylonstrenger, og kan senere velge å fortsette med det eller begynne med el-gitar eller stålstreng-gitar, alt etter hvilken sjanger som måtte passe og interessere eleven.

Alder:
Anbefalt alder er fra 8 år.

Undervisningssteder:
Vi underviser i Kulturskolens lokaler i Krognessveien 33. Kulturskolen underviser også ved en skole nært eleven dersom det er praktisk mulig for våre lærere. Det betyr at det må være flere elever i samme skolekrets, og undervisningsforholdene må være tilfredsstillende.

Samspilluker:
Elevene på vokal- og instrumentalopplæringen vil som del av sin undervisning ha 6 uker i skoleåret hvor undervisningsformen er samspilluker. Her stimuleres andre læringsmål som samspill, lytting og sosial samhandling. Undervisningen vil foregå på andre tidspunkt enn ordinært oppsatte timer.

Samspill på Kulturskolen:
Kulturskolen har mange faste og prosjektbaserte ensembler elevene vil kunne få spille med. Ensemblene vil variere ut fra hvilke elever vi har, så her kan tilbudet være litt forskjellig fra år til år. Mulige ensembler er blant annet Gitarorkester, Windband, Storband, Rockeband og Musikalorkester. I tillegg kan elevene søke om Kammermusikk som er et ukentlig fast samspillstilbud (se dette). Gitarister har dessuten mulighet til å spille i lokale band og ensembler, eller som solist i lag med ulike aktører.

Utstyr:
Det er mulig å leie gitar i forskjellige størrelser på Kulturskolen inntil man bestemmer seg for å kjøpe instrument selv.

Pris: 
Se egen oversikt over kulturskolens priser her. Merk at prisene som er oppgitt gjelder per år, og semesteravgiften vil derfor være halvparten av oppgitt beløp.

Elevbetaling vil først bli fakturert etter at eleven har fått tilbud om plass, og faktureres to ganger årlig, henholdsvis september og februar. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som betaler.
 
Meld på