Skip to main content

Søk på alder og sted

MUSIKK OG SKUG

Blokkfløyte

Blokkfløyte er blant de aller eldste blåseinstrumentene som er i bruk nå. Blokkfløytelignende instrumenter av bein fra fugler og elfenben fra mammuter er de aller eldste instrumentene som vi vet om og stammer fra omlag 42 000 - 43 000 år siden. Det finnes forskjellig typer blokkfløyter, fra sopraninoblokkfløyte til bassblokkfløyte. Når man begynner å spille blokkfløyte starter man med sopranblokkfløyte. Blokkfløyter produseres både i tre og i plastikk, og er lett å få lyd i. Det finnes masse repertoar for blokkfløyte: folkemusikk, klassisk, pop og moderne musikk.

Alder:
Anbefalt alder er fra 5 år

Undervisningssteder:
Vi underviser i Kulturskolens lokaler i Krognessveien 33. Kulturskolen underviser også ved en skole nært eleven dersom det er praktisk mulig for våre lærere. Det betyr at det må være flere elever i samme skolekrets, og undervisningsforholdene må være tilfredsstillende.

Samspilluker:
Elevene på vokal- og instrumentalopplæringen vil som del av sin undervisning ha 6 uker i skoleåret hvor undervisningsformen er samspilluker. Her stimuleres andre læringsmål som samspill, lytting og sosial samhandling. Undervisningen vil foregå på andre tidspunkt enn ordinært oppsatte timer.

Samspill på Kulturskolen:
Kulturskolens blokkfløyteelever spiller sammen i prosjektukene, og i andre ensembler satt sammen av læreren. I tillegg kan elevene søke om Kammermusikk som er et ukentlig fast samspillstilbud (se dette). Kulturskolen anbefaler alle sine elever å ta del i samspillaktiviteter.

Utstyr:
Eleven skaffer seg egne instrumenter.

Pris: 
Se egen oversikt over kulturskolens priser her. Merk at prisene som er oppgitt gjelder per år, og semesteravgiften vil derfor være halvparten av oppgitt beløp.
 
Elevbetaling vil først bli fakturert etter at eleven har fått tilbud om plass, og faktureres to ganger årlig, henholdsvis september og februar. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som betaler.
Meld på