Skip to main content

Viktig informasjon om ledige plasser!

Her er ei liste over de fagene vi vanligvis har ledige plasser på. Vi prøver  å holde denne lista så oppdatert som mulig, men man kan ikke gå ut fra at den er 100% korrekt til en hver tid. Den er mer ment som en pekepinn på hvor det er ingen, eller korte ventelister.

NB! 
Vi gjør oppmerksom på at på enkelte fag som er delt inn i aldersbestemte grupper kan det være fullt på noen årstrinn mens andre har ledige plasser. Det gjelder f.eks ballett, barnedans og enkelte sirkusgrupper.

Kulta fordypning

FORDYPNINGSTILBUD  
Fordypning er et kompliment til elevens generelle sirkusprogram. Dette er et tilbud til de som allerede går på gruppeaktivitet, men som ønsker ekstratrening for å spesialisere seg innenfor 1-2 disipliner. Tilbudet er fra fylt 10 år og hvor eleven må ha gått minimum et år sammenhengende på sirkusprogrammet på Kulta. Har elev erfaring fra sirkusprogram andre steder i landet/verden, vil vi kunne evaluere nivå og gi tilbud om plass uavhengig av antall år ved Kulta. Gruppene vil ha elever på tvers av alder og nivå, hvor oppvarming og avslutning oftest gjøres sammen som en gruppe. Hoveddelen av treningen har fokus på veiledning og egentrening i et sosialt og kreativt miljø. Hva kunne du tenkt deg å trene mer på? 
 
Vi tilby også fordypning i spesifikke retninger innenfor sirkusfaget og/eller teknikker. Tidligere har vi gjennomført styrke, fleksibilitet, håndstående, scenekamp, sjonglering, balanse etc. Dette gjøres med bakgrunn i type lærere tilknyttet huset eller i forbindelse med kortere kurs og gjestelærere. Disse gruppene eller kursene annonseres i våre kanaler. 
 
Semesteravgiften er lavere enn på elevens generelle sirkusprogram. 

www.kulta.no

Velg

Meld på