Skip to main content

Viktig informasjon om ledige plasser!

Her er ei liste over de fagene vi vanligvis har ledige plasser på. Vi prøver  å holde denne lista så oppdatert som mulig, men man kan ikke gå ut fra at den er 100% korrekt til en hver tid. Den er mer ment som en pekepinn på hvor det er ingen, eller korte ventelister.

NB! 
Vi gjør oppmerksom på at på enkelte fag som er delt inn i aldersbestemte grupper kan det være fullt på noen årstrinn mens andre har ledige plasser. Det gjelder f.eks ballett, barnedans og enkelte sirkusgrupper.

Kulta MIDI Teater

Teater 10-14 år

Les mer om tilbudet på www.kulta.no

Treningene vil fokusere på progressjonistisk pedagogikk, hvor læring gjennom handling er grunnlaget for utviklingen av teaterfaget hos barna. Den tar utgangspunkt i barnets aldersbestemte utvikling og vilje til å lære. Vi fokuserer på å utvikle ferdigheter i kommunikasjon og spontanitet ut i fra ulike øvelser som involverer bruk av ord, tekst, bevegelse og uttrykkende kroppsspråk (gesture) – på en kreativ og teatralsk måte. Det handler ikke om å lære seg en rolle, men om å bruke teater som et verktøy for å leke, bygge kollektivitet og relasjoner med seg selv og andre, samt overvinne glede og frykt for fiasko – som er et svært viktige aspekt i utviklingen av personlighet og det å lage/spille teater. 

Vi har en visjon om å gi deltakerne i gruppene verktøy til å skape teater i samarbeid med andre scenekunstformer og bruke faget aktivt ut i fra et samfunnsmessig perspektiv. Teater hos oss skal gi grunnlag for tilhørighet, gode relasjoner i gruppen, selvtillit og trygghet i faget og som menneske. Vi skal skape noe sammen som gruppe og med verden. 
Meld på