Skip to main content

Viktig informasjon om ledige plasser

Her er en liste over de fagene vi vanligvis har ledige plasser på. Vi forsøker å holde listen oppdatert til en hver tid, men vi kan dessverre ikke garantere at den alltid er 100% korrekt.

Listen er mer ment som en pekepinn på hvor det er ingen, eller korte ventelister.

Vi gjør også oppmerksom på at på enkelte fag som er delt inn i aldersbestemte grupper kan det være fullt på noen årstrinn mens andre har ledige plasser. Det gjelder f.eks ballett, barnedans og enkelte sirkusgrupper.


Teaterproduksjon Kulta

Teaterproduksjon er for deg som har lyst til å være del av ei teatergruppe og sette opp teaterproduksjoner sammen med andre teaterinteresserte.
Karakterutvikling, dialogutvikling / manusarbeid og utvikling av regikonsepter er hovedfokus i undervisningen. Det legges vekt på å styrke elevens tro på seg selv, tilhørighet, tillit og samarbeid med andre.

Kjerneprogrammet består av tre faser, der eleven gradvis utvikler sine faglige ferdigheter.
Fase 1: 5-6. klassetrinn: fokuserer på trygghet i å skape sammen i et ensemble, utvikling av karakterer og sceniske situasjoner med utgangspunkt i improvisasjon og enkle tekster.
Fase 2: 7-9. klassetrinn: introduserer i tillegg grunnleggende manusarbeid for elevene.
Fase 3: 10. klassetrinn: hovedfokus er arbeid med ensemble, manus og rolleutvikling fram til ferdig forestilling.

Alder:
Fra 5. klassetrinn og oppover (fra ca. 10 år)

Undervisningssteder
Vi underviser ved Kulta i Alfred Hansens veg 26.

Samspill/samarbeidsprosjekter/forestillinger
Elevene vil som del av sin undervisning kunne delta i samproduksjoner med andre teatergrupper og fagfelt i Kulturskolen. Undervisningen vil foregå på andre tidspunkt enn ordinært oppsatte timer.

Velg

Meld på

Teaterproduksjon Kulta

Teaterproduksjon er for deg som har lyst til å være del av ei teatergruppe og sette opp teaterproduksjoner sammen med andre teaterinteresserte.
Karakterutvikling, dialogutvikling / manusarbeid og utvikling av regikonsepter er hovedfokus i undervisningen. Det legges vekt på å styrke elevens tro på seg selv, tilhørighet, tillit og samarbeid med andre.

Kjerneprogrammet består av tre faser, der eleven gradvis utvikler sine faglige ferdigheter.
Fase 1: 5-6. klassetrinn: fokuserer på trygghet i å skape sammen i et ensemble, utvikling av karakterer og sceniske situasjoner med utgangspunkt i improvisasjon og enkle tekster.
Fase 2: 7-9. klassetrinn: introduserer i tillegg grunnleggende manusarbeid for elevene.
Fase 3: 10. klassetrinn: hovedfokus er arbeid med ensemble, manus og rolleutvikling fram til ferdig forestilling.

Alder:
Fra 5. klassetrinn og oppover (fra ca. 10 år)

Undervisningssteder
Vi underviser ved Kulta i Alfred Hansens veg 26.

Samspill/samarbeidsprosjekter/forestillinger
Elevene vil som del av sin undervisning kunne delta i samproduksjoner med andre teatergrupper og fagfelt i Kulturskolen. Undervisningen vil foregå på andre tidspunkt enn ordinært oppsatte timer.

Velg

Meld på

Teaterproduksjon Kulta

Teaterproduksjon er for deg som har lyst til å være del av ei teatergruppe og sette opp teaterproduksjoner sammen med andre teaterinteresserte.
Karakterutvikling, dialogutvikling / manusarbeid og utvikling av regikonsepter er hovedfokus i undervisningen. Det legges vekt på å styrke elevens tro på seg selv, tilhørighet, tillit og samarbeid med andre.

Kjerneprogrammet består av tre faser, der eleven gradvis utvikler sine faglige ferdigheter.
Fase 1: 5-6. klassetrinn: fokuserer på trygghet i å skape sammen i et ensemble, utvikling av karakterer og sceniske situasjoner med utgangspunkt i improvisasjon og enkle tekster.
Fase 2: 7-9. klassetrinn: introduserer i tillegg grunnleggende manusarbeid for elevene.
Fase 3: 10. klassetrinn: hovedfokus er arbeid med ensemble, manus og rolleutvikling fram til ferdig forestilling.

Alder:
Fra 5. klassetrinn og oppover (fra ca. 10 år)

Undervisningssteder
Vi underviser ved Kulta i Alfred Hansens veg 26.

Samspill/samarbeidsprosjekter/forestillinger
Elevene vil som del av sin undervisning kunne delta i samproduksjoner med andre teatergrupper og fagfelt i Kulturskolen. Undervisningen vil foregå på andre tidspunkt enn ordinært oppsatte timer.

Velg

Meld på

Teaterproduksjon Kulta

Teaterproduksjon er for deg som har lyst til å være del av ei teatergruppe og sette opp teaterproduksjoner sammen med andre teaterinteresserte.
Karakterutvikling, dialogutvikling / manusarbeid og utvikling av regikonsepter er hovedfokus i undervisningen. Det legges vekt på å styrke elevens tro på seg selv, tilhørighet, tillit og samarbeid med andre.

Kjerneprogrammet består av tre faser, der eleven gradvis utvikler sine faglige ferdigheter.
Fase 1: 5-6. klassetrinn: fokuserer på trygghet i å skape sammen i et ensemble, utvikling av karakterer og sceniske situasjoner med utgangspunkt i improvisasjon og enkle tekster.
Fase 2: 7-9. klassetrinn: introduserer i tillegg grunnleggende manusarbeid for elevene.
Fase 3: 10. klassetrinn: hovedfokus er arbeid med ensemble, manus og rolleutvikling fram til ferdig forestilling.

Alder:
Fra 5. klassetrinn og oppover (fra ca. 10 år)

Undervisningssteder
Vi underviser ved Kulta i Alfred Hansens veg 26.

Samspill/samarbeidsprosjekter/forestillinger
Elevene vil som del av sin undervisning kunne delta i samproduksjoner med andre teatergrupper og fagfelt i Kulturskolen. Undervisningen vil foregå på andre tidspunkt enn ordinært oppsatte timer.

Velg

Meld på

Teaterproduksjon Kulta

Teaterproduksjon er for deg som har lyst til å være del av ei teatergruppe og sette opp teaterproduksjoner sammen med andre teaterinteresserte.
Karakterutvikling, dialogutvikling / manusarbeid og utvikling av regikonsepter er hovedfokus i undervisningen. Det legges vekt på å styrke elevens tro på seg selv, tilhørighet, tillit og samarbeid med andre.

Kjerneprogrammet består av tre faser, der eleven gradvis utvikler sine faglige ferdigheter.
Fase 1: 5-6. klassetrinn: fokuserer på trygghet i å skape sammen i et ensemble, utvikling av karakterer og sceniske situasjoner med utgangspunkt i improvisasjon og enkle tekster.
Fase 2: 7-9. klassetrinn: introduserer i tillegg grunnleggende manusarbeid for elevene.
Fase 3: 10. klassetrinn: hovedfokus er arbeid med ensemble, manus og rolleutvikling fram til ferdig forestilling.

Alder:
Fra 5. klassetrinn og oppover (fra ca. 10 år)

Undervisningssteder
Vi underviser ved Kulta i Alfred Hansens veg 26.

Samspill/samarbeidsprosjekter/forestillinger
Elevene vil som del av sin undervisning kunne delta i samproduksjoner med andre teatergrupper og fagfelt i Kulturskolen. Undervisningen vil foregå på andre tidspunkt enn ordinært oppsatte timer.

Velg

Meld på

Teaterproduksjon Kulta

Teaterproduksjon er for deg som har lyst til å være del av ei teatergruppe og sette opp teaterproduksjoner sammen med andre teaterinteresserte.
Karakterutvikling, dialogutvikling / manusarbeid og utvikling av regikonsepter er hovedfokus i undervisningen. Det legges vekt på å styrke elevens tro på seg selv, tilhørighet, tillit og samarbeid med andre.

Kjerneprogrammet består av tre faser, der eleven gradvis utvikler sine faglige ferdigheter.
Fase 1: 5-6. klassetrinn: fokuserer på trygghet i å skape sammen i et ensemble, utvikling av karakterer og sceniske situasjoner med utgangspunkt i improvisasjon og enkle tekster.
Fase 2: 7-9. klassetrinn: introduserer i tillegg grunnleggende manusarbeid for elevene.
Fase 3: 10. klassetrinn: hovedfokus er arbeid med ensemble, manus og rolleutvikling fram til ferdig forestilling.

Alder:
Fra 5. klassetrinn og oppover (fra ca. 10 år)

Undervisningssteder
Vi underviser ved Kulta i Alfred Hansens veg 26.

Samspill/samarbeidsprosjekter/forestillinger
Elevene vil som del av sin undervisning kunne delta i samproduksjoner med andre teatergrupper og fagfelt i Kulturskolen. Undervisningen vil foregå på andre tidspunkt enn ordinært oppsatte timer.

Velg

Meld på