Skip to main content

Viktig informasjon om ledige plasser!

Her er ei liste over de fagene vi vanligvis har ledige plasser på. Vi prøver  å holde denne lista så oppdatert som mulig, men man kan ikke gå ut fra at den er 100% korrekt til en hver tid. Den er mer ment som en pekepinn på hvor det er ingen, eller korte ventelister.

NB! 
Vi gjør oppmerksom på at på enkelte fag som er delt inn i aldersbestemte grupper kan det være fullt på noen årstrinn mens andre har ledige plasser. Det gjelder f.eks ballett, barnedans og enkelte sirkusgrupper.

Dug - Dans uten grenser

DUG-Dans Uten Grenser er tilknyttet SKUG-senteret og Danseavdelingen ved Kulturskolen, Tromsø kommune. 
Gjennom tilpasset og tilrettelagt undervisning, basert på bevegelse og improvisasjon er det ingen grenser for hvem som kan få undervisning i dans.
Med kreative og åpne øvelser utforskes bevegelse og dans på en variert og spennende måte. Øvelsene utforskes i grupper og/eller individuelt. Uansett bevegelses utfordringer du har, kan vi tilrettelegge timen for deg. 
Målet er at alle som ønsker å lære å danse skal få muligheten gjennom et inkluderende og tilrettelagt tilbud.

Alder:
Tilbudet er for alle elever fra ca. 12 år og oppover til voksne. Vi håper å utvide tilbudet til de yngre elever etter hvert.

Undervisningssted: 
Kulturskolen, Krognessvegen 33.9006 Tromsø

Forestillinger:
Kulturskolens mangfold innenfor danse- og musikkundervisning gir gode muligheter for spennende prosjekter og forestillinger for elevene på DUG.

Meld på