Skip to main content

Viktig informasjon om ledige plasser

Her er en liste over de fagene vi vanligvis har ledige plasser på. Vi forsøker å holde listen oppdatert til en hver tid, men vi kan dessverre ikke garantere at den alltid er 100% korrekt.

Listen er mer ment som en pekepinn på hvor det er ingen, eller korte ventelister.

Vi gjør også oppmerksom på at på enkelte fag som er delt inn i aldersbestemte grupper kan det være fullt på noen årstrinn mens andre har ledige plasser. Det gjelder f.eks ballett, barnedans og enkelte sirkusgrupper.


Kulturmiks - Krognessvegen

Kulturmiks er et tverrfaglig tilbud til barn i alderen 4-7 år; en spennende introduksjon til fagområdene musikk, dans og teater. Innholdet er forankret i kunstpedagogikken, med fokus på de skapende prosessene i møte med barnets sosiale utvikling og interesser. Egen fantasi og kreativitet, opplevelsen av samhold, skaperglede og mestring er stikkord. På kulturmiks møter elevene to lærere med kunstpedagogisk tilnærming, som følger dem gjennom hele året. 

Alder: 
4-7 år

Undervisningssted: 
Fra og med høsten 2023 tilbyr vi Kulturmiks i Kulturskolens lokaler i Krognessvegen 33, på Solneset skole i Hamna og på Rådstua Teaterhus i sentrum.


Mandag 16.30-17.30: Rådstua Teaterhus (Vestregata 48, Sentrum) 4-5 år
Mandag 17.30-18.30 Rådstua Teaterhus (Vestregata 48, Sentrum) 6-7 år

Mandag 16.30-17.30: Kulturskolen (Krognessvegen 33, Sør-Tromsøya) 4-5 år
Mandag 17.30-18.30 Kulturskolen (Krognessvegen 33, Sør-Tromsøya) 6-7 år

Tirsdag 16.30-17.30 Kulturskolen (Krognessvegen 33, Sør-Tromsøya) 4-5 år
Tirsdag 17.30-18.30 Kulturskolen (Krognessvegen 33, Sør-Tromsøya) 6-7 år

Tirsdag 16.30-17.30 Solneset skole (Hamna) 4-5 år
Tirsdag 17.30-18.30 Solneset skole (Hamna) 6-7 år

Utstyr:
Myke innesko, klær som barna kan være aktive i og en drikkeflaske med vann.

Pris:
Se egen oversikt over kulturskolens priser her. Merk at prisene som er oppgitt gjelder per år, og semesteravgiften vil derfor være halvparten av oppgitt beløp.
 
Elevbetaling vil først bli fakturert etter at eleven har fått tilbud om plass, og faktureres to ganger årlig, henholdsvis september og februar. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som betaler.

Velg

Meld på

Kulturmiks - Krognessvegen

Kulturmiks er et tverrfaglig tilbud til barn i alderen 4-7 år; en spennende introduksjon til fagområdene musikk, dans og teater. Innholdet er forankret i kunstpedagogikken, med fokus på de skapende prosessene i møte med barnets sosiale utvikling og interesser. Egen fantasi og kreativitet, opplevelsen av samhold, skaperglede og mestring er stikkord. På kulturmiks møter elevene to lærere med kunstpedagogisk tilnærming, som følger dem gjennom hele året. 

Alder: 
4-7 år

Undervisningssted: 
Fra og med høsten 2023 tilbyr vi Kulturmiks i Kulturskolens lokaler i Krognessvegen 33, på Solneset skole i Hamna og på Rådstua Teaterhus i sentrum.


Mandag 16.30-17.30: Rådstua Teaterhus (Vestregata 48, Sentrum) 4-5 år
Mandag 17.30-18.30 Rådstua Teaterhus (Vestregata 48, Sentrum) 6-7 år

Mandag 16.30-17.30: Kulturskolen (Krognessvegen 33, Sør-Tromsøya) 4-5 år
Mandag 17.30-18.30 Kulturskolen (Krognessvegen 33, Sør-Tromsøya) 6-7 år

Tirsdag 16.30-17.30 Kulturskolen (Krognessvegen 33, Sør-Tromsøya) 4-5 år
Tirsdag 17.30-18.30 Kulturskolen (Krognessvegen 33, Sør-Tromsøya) 6-7 år

Tirsdag 16.30-17.30 Solneset skole (Hamna) 4-5 år
Tirsdag 17.30-18.30 Solneset skole (Hamna) 6-7 år

Utstyr:
Myke innesko, klær som barna kan være aktive i og en drikkeflaske med vann.

Pris:
Se egen oversikt over kulturskolens priser her. Merk at prisene som er oppgitt gjelder per år, og semesteravgiften vil derfor være halvparten av oppgitt beløp.
 
Elevbetaling vil først bli fakturert etter at eleven har fått tilbud om plass, og faktureres to ganger årlig, henholdsvis september og februar. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som betaler.

Velg

Meld på

Kulturmiks - Krognessvegen

Kulturmiks er et tverrfaglig tilbud til barn i alderen 4-7 år; en spennende introduksjon til fagområdene musikk, dans og teater. Innholdet er forankret i kunstpedagogikken, med fokus på de skapende prosessene i møte med barnets sosiale utvikling og interesser. Egen fantasi og kreativitet, opplevelsen av samhold, skaperglede og mestring er stikkord. På kulturmiks møter elevene to lærere med kunstpedagogisk tilnærming, som følger dem gjennom hele året. 

Alder: 
4-7 år

Undervisningssted: 
Fra og med høsten 2023 tilbyr vi Kulturmiks i Kulturskolens lokaler i Krognessvegen 33, på Solneset skole i Hamna og på Rådstua Teaterhus i sentrum.


Mandag 16.30-17.30: Rådstua Teaterhus (Vestregata 48, Sentrum) 4-5 år
Mandag 17.30-18.30 Rådstua Teaterhus (Vestregata 48, Sentrum) 6-7 år

Mandag 16.30-17.30: Kulturskolen (Krognessvegen 33, Sør-Tromsøya) 4-5 år
Mandag 17.30-18.30 Kulturskolen (Krognessvegen 33, Sør-Tromsøya) 6-7 år

Tirsdag 16.30-17.30 Kulturskolen (Krognessvegen 33, Sør-Tromsøya) 4-5 år
Tirsdag 17.30-18.30 Kulturskolen (Krognessvegen 33, Sør-Tromsøya) 6-7 år

Tirsdag 16.30-17.30 Solneset skole (Hamna) 4-5 år
Tirsdag 17.30-18.30 Solneset skole (Hamna) 6-7 år

Utstyr:
Myke innesko, klær som barna kan være aktive i og en drikkeflaske med vann.

Pris:
Se egen oversikt over kulturskolens priser her. Merk at prisene som er oppgitt gjelder per år, og semesteravgiften vil derfor være halvparten av oppgitt beløp.
 
Elevbetaling vil først bli fakturert etter at eleven har fått tilbud om plass, og faktureres to ganger årlig, henholdsvis september og februar. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som betaler.

Velg

Meld på

Kulturmiks - Krognessvegen

Kulturmiks er et tverrfaglig tilbud til barn i alderen 4-7 år; en spennende introduksjon til fagområdene musikk, dans og teater. Innholdet er forankret i kunstpedagogikken, med fokus på de skapende prosessene i møte med barnets sosiale utvikling og interesser. Egen fantasi og kreativitet, opplevelsen av samhold, skaperglede og mestring er stikkord. På kulturmiks møter elevene to lærere med kunstpedagogisk tilnærming, som følger dem gjennom hele året. 

Alder: 
4-7 år

Undervisningssted: 
Fra og med høsten 2023 tilbyr vi Kulturmiks i Kulturskolens lokaler i Krognessvegen 33, på Solneset skole i Hamna og på Rådstua Teaterhus i sentrum.


Mandag 16.30-17.30: Rådstua Teaterhus (Vestregata 48, Sentrum) 4-5 år
Mandag 17.30-18.30 Rådstua Teaterhus (Vestregata 48, Sentrum) 6-7 år

Mandag 16.30-17.30: Kulturskolen (Krognessvegen 33, Sør-Tromsøya) 4-5 år
Mandag 17.30-18.30 Kulturskolen (Krognessvegen 33, Sør-Tromsøya) 6-7 år

Tirsdag 16.30-17.30 Kulturskolen (Krognessvegen 33, Sør-Tromsøya) 4-5 år
Tirsdag 17.30-18.30 Kulturskolen (Krognessvegen 33, Sør-Tromsøya) 6-7 år

Tirsdag 16.30-17.30 Solneset skole (Hamna) 4-5 år
Tirsdag 17.30-18.30 Solneset skole (Hamna) 6-7 år

Utstyr:
Myke innesko, klær som barna kan være aktive i og en drikkeflaske med vann.

Pris:
Se egen oversikt over kulturskolens priser her. Merk at prisene som er oppgitt gjelder per år, og semesteravgiften vil derfor være halvparten av oppgitt beløp.
 
Elevbetaling vil først bli fakturert etter at eleven har fått tilbud om plass, og faktureres to ganger årlig, henholdsvis september og februar. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som betaler.

Velg

Meld på

Kulturmiks - Krognessvegen

Kulturmiks er et tverrfaglig tilbud til barn i alderen 4-7 år; en spennende introduksjon til fagområdene musikk, dans og teater. Innholdet er forankret i kunstpedagogikken, med fokus på de skapende prosessene i møte med barnets sosiale utvikling og interesser. Egen fantasi og kreativitet, opplevelsen av samhold, skaperglede og mestring er stikkord. På kulturmiks møter elevene to lærere med kunstpedagogisk tilnærming, som følger dem gjennom hele året. 

Alder: 
4-7 år

Undervisningssted: 
Fra og med høsten 2023 tilbyr vi Kulturmiks i Kulturskolens lokaler i Krognessvegen 33, på Solneset skole i Hamna og på Rådstua Teaterhus i sentrum.


Mandag 16.30-17.30: Rådstua Teaterhus (Vestregata 48, Sentrum) 4-5 år
Mandag 17.30-18.30 Rådstua Teaterhus (Vestregata 48, Sentrum) 6-7 år

Mandag 16.30-17.30: Kulturskolen (Krognessvegen 33, Sør-Tromsøya) 4-5 år
Mandag 17.30-18.30 Kulturskolen (Krognessvegen 33, Sør-Tromsøya) 6-7 år

Tirsdag 16.30-17.30 Kulturskolen (Krognessvegen 33, Sør-Tromsøya) 4-5 år
Tirsdag 17.30-18.30 Kulturskolen (Krognessvegen 33, Sør-Tromsøya) 6-7 år

Tirsdag 16.30-17.30 Solneset skole (Hamna) 4-5 år
Tirsdag 17.30-18.30 Solneset skole (Hamna) 6-7 år

Utstyr:
Myke innesko, klær som barna kan være aktive i og en drikkeflaske med vann.

Pris:
Se egen oversikt over kulturskolens priser her. Merk at prisene som er oppgitt gjelder per år, og semesteravgiften vil derfor være halvparten av oppgitt beløp.
 
Elevbetaling vil først bli fakturert etter at eleven har fått tilbud om plass, og faktureres to ganger årlig, henholdsvis september og februar. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som betaler.

Velg

Meld på

Kulturmiks - Krognessvegen

Kulturmiks er et tverrfaglig tilbud til barn i alderen 4-7 år; en spennende introduksjon til fagområdene musikk, dans og teater. Innholdet er forankret i kunstpedagogikken, med fokus på de skapende prosessene i møte med barnets sosiale utvikling og interesser. Egen fantasi og kreativitet, opplevelsen av samhold, skaperglede og mestring er stikkord. På kulturmiks møter elevene to lærere med kunstpedagogisk tilnærming, som følger dem gjennom hele året. 

Alder: 
4-7 år

Undervisningssted: 
Fra og med høsten 2023 tilbyr vi Kulturmiks i Kulturskolens lokaler i Krognessvegen 33, på Solneset skole i Hamna og på Rådstua Teaterhus i sentrum.


Mandag 16.30-17.30: Rådstua Teaterhus (Vestregata 48, Sentrum) 4-5 år
Mandag 17.30-18.30 Rådstua Teaterhus (Vestregata 48, Sentrum) 6-7 år

Mandag 16.30-17.30: Kulturskolen (Krognessvegen 33, Sør-Tromsøya) 4-5 år
Mandag 17.30-18.30 Kulturskolen (Krognessvegen 33, Sør-Tromsøya) 6-7 år

Tirsdag 16.30-17.30 Kulturskolen (Krognessvegen 33, Sør-Tromsøya) 4-5 år
Tirsdag 17.30-18.30 Kulturskolen (Krognessvegen 33, Sør-Tromsøya) 6-7 år

Tirsdag 16.30-17.30 Solneset skole (Hamna) 4-5 år
Tirsdag 17.30-18.30 Solneset skole (Hamna) 6-7 år

Utstyr:
Myke innesko, klær som barna kan være aktive i og en drikkeflaske med vann.

Pris:
Se egen oversikt over kulturskolens priser her. Merk at prisene som er oppgitt gjelder per år, og semesteravgiften vil derfor være halvparten av oppgitt beløp.
 
Elevbetaling vil først bli fakturert etter at eleven har fått tilbud om plass, og faktureres to ganger årlig, henholdsvis september og februar. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som betaler.

Velg

Meld på