Skip to main content

Viktig informasjon om ledige plasser!

Her er ei liste over de fagene vi vanligvis har ledige plasser på. Vi prøver  å holde denne lista så oppdatert som mulig, men man kan ikke gå ut fra at den er 100% korrekt til en hver tid. Den er mer ment som en pekepinn på hvor det er ingen, eller korte ventelister.

NB! 
Vi gjør oppmerksom på at på enkelte fag som er delt inn i aldersbestemte grupper kan det være fullt på noen årstrinn mens andre har ledige plasser. Det gjelder f.eks ballett, barnedans og enkelte sirkusgrupper.

Kombikunst

Kombikunst er en kombinasjon mellom Tegning-Maleri og Leire-Form, og vi tar for oss det helt grunnleggende innen disse to fagene. 
Fra enkel fabulerende strek i tegning, til å jobbe med primærfarger og sekundærfarger i fargelære. Vi jobber med collage hvor en figur fra et magasin skal finne sitt hjem, eller vi jobber med farget papir og enkel oppbygging av bilde. 
Vi tilfredsstiller behovet for utfoldelse i form og introduserer det tredimensjonale «språket» i materialer som bl.a selvtørkende leire, plastelina og streng.  (Når elevene blir 9 år og eldre kan de velge faget Keramikk, hvor leirens magi skal avsløres.)

Alder: 
7-9 år

Undervisningssted
På avdelingen i STRANDVEGEN 95
I Bygget "Troms fylkeskultursenter", populært kalt "Kysten"

Ukedag:
Mandager kl 1700-1830
Med forbehold om at ukedager og kl-.slett endres ved oppstart av nye semestre.

Oppstart / Varighet:
Høstsemesteret: ca uke 36 / 12 uker
Vårsemesteret: ca uke 4 / 12 uker

Meld på