Skip to the content

Ledige plasser

Musikk fra livets begynnelse

Er du hjemme med baby? Start uka på Kulturskolen med Musikk fra livets begynnelse! Kulturskolen har musikkgruppe for babyer med foreldre i alderen 3 mnd til halvannet år mandager fra 11.00-11.55. Her synger vi sammen, utforsker rytme og klang med enkle instrumenter, beveger oss til musikk og har det fint musikalsk og sosialt. Å synge for barnet er godt for tilknytning og trygghet, for å stimulere musikalitet og språk. På musikk fra livets begynnelse tar vi ansvar for å videreføre kulturarven, samtidig som vi bringer inn ny musikk fra egen og andre kulturer. Etter timen er det tid og plass til å bli igjen og leke og prate en stund, ta gjerne med matpakke så sørger vi for te/kaffe.

Alder:
Anbefalt alder ved kursets oppstart er ca 3 mnd (min) - 8 mnd (maks) dette er for at barna skal få et best mulig utbytte, og at vi ønsker en noenlunde jevn aldersgruppe å jobbe med for å kunne tilpasse musikkaktivitetene best mulig. Avhengig av hvordan gruppas sammensetning ser ut til å bli for hver nye gruppe kan det likevel gjøres unntak, så ta kontakt dersom du er usikker på om barnet er for ungt eller gammelt til å være med!

Undervisningssteder:
Vi underviser i Kulturskolens lokaler i Krognessveien 33. Rom 066

Tdspunkt:
Mandag kl 11:00 - 11:55

Oppstart vår 2020
Mandag 3. februar

Pris:
1 200,-

Påmeld