Skip to the content

Ledige plasser

Kulturskolen holder for tiden på med opptak av elever, og vi har derfor foreløpig ikke full oversikt over hvilke fag det er ledige plasser på. 
Denne oversikten er derfor ikke 100% nøyaktig, men vi satser på å ha den helt på plass i begynnelsen av august.
Vi anbefaler å søke plass uansett, og gjerne legge inn 2. og 3.-prioritet om mulig.

Musikk fra livets begynnelse

"Musikk fra livets begynnelse" er kulturskolens musikkgruppe for babyer med foreldre. Her synger vi sammen, utforsker rytme og klang med enkle instrumenter, beveger oss til musikk og har det fint musikalsk og sosialt. Å synge for barnet er godt for tilknytning og trygghet, og for å stimulere musikalitet og språk. På musikk fra livets begynnelse tar vi ansvar for å videreføre kulturarven, samtidig som vi bringer inn ny musikk fra egen og andre kulturer. Etter timen er det tid og plass til å bli igjen og leke og prate en stund, ta gjerne med matpakke så sørger vi for te/kaffe". Kurset går over 15 uker, med oppstart torsdag 3.september.  


Alder:
Anbefalt alder ved kursets oppstart er ca 3 mnd (min) - 10 mnd (maks) dette er for at barna skal få et best mulig utbytte, og at vi ønsker en noenlunde jevn aldersgruppe å jobbe med for å kunne tilpasse musikkaktivitetene best mulig. Avhengig av hvordan gruppas sammensetning ser ut til å bli for hver nye gruppe kan det likevel gjøres unntak, så ta kontakt dersom du er usikker på om barnet er for ungt eller gammelt til å være med!

Undervisningssteder:

Kulturskolens lokaler på Sør-Tromsøya


Tdspunkt:
Torsdager fra 12.00-12.55

Oppstart
Torsdag 3. september 2020

Pris:
kr. 2118,- 

Påmeld