Skip to the content

Ledige plasser

Kulturskolen holder for tiden på med opptak av elever, og vi har derfor foreløpig ikke full oversikt over hvilke fag det er ledige plasser på. 
Denne oversikten er derfor ikke 100% nøyaktig, men vi satser på å ha den helt på plass i begynnelsen av august.
Vi anbefaler å søke plass uansett, og gjerne legge inn 2. og 3.-prioritet om mulig.

Sommerskole - Kirsten Sand juniorstrykere

Sommerorkesterskole for strykere på juniornivå, som har spilt fra ca. 2 – 6 år. Vi kommer til å spille masse orkester, men også ha undervisning i grupper, og ha nivådelt teori- og notelære. Tilbudet passer både for elever som har spilt en stund, og for dere som skal starte i juniororkester fra høsten.

“Ensemblespill er en viktig del av instrumental-/vokalopplæringa i alle faser. Større fellesensembler kan samle elever fra alle programmer og elever med opplæring i andre kunstfag. Dette kan gi tilgang til viktige sosiale erfaringer, felles musikkopplevelser, skape gode relasjoner og bidra til integrering av minoritetsspråklige elever.”

Rammeplan - Fagplan for musikk

Alder:
Ca. 8 – 12 år. Søkeren må disponere eget instrument

Undervisningssteder:
Kulturskolens lokaler i Krognessveien 33. Rom: Aula og U2

Tidspunkt:
Tirsdag 11.8 – fredag 14.8
Kl. 10 – 14.

Pris:
1200,-

Påmeldingsfrist:
26.6.2020

Bindende påmelding og forskuddsbetaling via Vipps. Ved opptak blir det sendt ut betalingsinformasjon via e-post/sms. Det må være registrert gyldig betaling før oppstart. Dersom for få påmeldte vil ikke kurset bli gjennomført.


Påmeld