Skip to the content
Menu

Ledige plasser

Her er en oversikt over våre ledige plasser. 
Vi bestreber oss på å holde denne lista så oppdatert som mulig.
Søk plass, og gjerne legge inn 2. og 3.-prioritet om mulig.

Kvaløya ungdomsteater

Kvaløya ungdomsteater er ei teatergruppe der elevene lærer ulike metoder og former for skuespiller- og teaterarbeid. Eleven utvikler gradvis sine faglige ferdigheter innen karakterutvikling, tekst- og formforståelse, formidling og utvikling av regikonsepter, både gjennom teknikktrening og forestillingsarbeid. Det legges vekt på å styrke elevens tro på seg selv, tilhørighetempatitillit og samarbeid med andre. 

Alder:
9-13 år. (4.-7. klasse)

Fra 14 år tilbyr vi teaterundervisning på Tromsøya, enten teaterproduksjon eller impro og teatersport. Vi har også et eget fordypningsprogram fra 14 år; Skuespilleren.

Undervisningssteder:
Slettaelva skole på Kvaløya

Pris:
Se her

Samspill/samarbeidsprosjekter/festival: Elevene vil som del av sin undervisning kunne delta i samproduksjoner med andre teatergrupper og fagfelt ved Kulturskolen. Undervisningen vil foregå på andre tidspunkt enn ordinært oppsatte timer.

Kontakt for mer informasjon:


Påmeld