Skip to the content

Ledige plasser

Kulturskolen holder for tiden på med opptak av elever, og vi har derfor foreløpig ikke full oversikt over hvilke fag det er ledige plasser på. 
Denne oversikten er derfor ikke 100% nøyaktig, men vi satser på å ha den helt på plass i begynnelsen av august.
Vi anbefaler å søke plass uansett, og gjerne legge inn 2. og 3.-prioritet om mulig.

Teaterlek

Teaterlek tilbyr grunnleggende teatertrening med fokus på den unge skuespillerens arbeide med kropp og stemme. Det legges vekt på å utvikle trygghet, empati, tilhørighet og tro på seg selv.
Timene består av øvelser i konsentrasjon, tilstedeværelse, improvisasjon og samarbeid, og legges opp etter elevenes alder og nivå. Elevene lærer å utforske sitt eget, personlige uttrykk og egne fortellermåter, gjennom bevegelse, improvisasjon og enkle tekster. Kreativ utforskning av tema og ikke ferdige manus står sentralt, og legger grunnlaget for å skape sceniske situasjoner og forestillinger.

Alder
7-9 år (2. - 4. klasse)
(Yngre elever anbefales Kulturmiks. Fra 5. klasse kan eleven velge to retninger innen teaterfaget: Impro & teatersport og Teaterproduksjon)

Undervisningssteder
Vi underviser ved Rådstua Teaterhus i Vestregata 48 og Kulturskolens lokaler i Krognessveien 33. Kulturskolen underviser også ved skoler dersom det er praktisk mulig for våre lærere. Det betyr at det må være flere elever i samme skolekrets, og undervisningsforholdene må være tilfredsstillende.

Pris:
Se her

Samspill/samarbeidsprosjekter/festival: Elevene vil som del av sin undervisning kunne delta i samproduksjoner med andre teatergrupper og fagfelt ved Kulturskolen. Undervisningen vil foregå på andre tidspunkt enn ordinært oppsatte timer.

Kontakt for mer informasjon:
elin.danielsen@tromso.kommune.no

Påmeld