Skip to the content

Ledige plasser

Kulturskolen holder for tiden på med opptak av elever, og vi har derfor foreløpig ikke full oversikt over hvilke fag det er ledige plasser på. 
Denne oversikten er derfor ikke 100% nøyaktig, men vi satser på å ha den helt på plass i begynnelsen av august.
Vi anbefaler å søke plass uansett, og gjerne legge inn 2. og 3.-prioritet om mulig.

DUG - Dans uten grenser

DUG-Dans Uten Grenser er et nyoppstartet tilbud i 2019, tilknyttet SKUG-senteret og Danseavdelingen ved Kulturskolen, Tromsø kommune. Gjennom tilpasset og tilrettelagt undervisning, basert på bevegelse og improvisasjon er det ingen grenser for hvem som kan få undervisning i dans.

I første omgang starter tilbudet opp for elever fra 12 år og oppover til voksne, men vi håper å utvide tilbudet til yngre elever etter hvert.
Gjennom kreative og åpne øvelser utforskes bevegelse og dans på en variert og spennende måte. Øvelsene utforskes i grupper og/eller individuelt.

Målet er at alle som ønsker å lære å danse skal få muligheten gjennom et inkluderende og tilrettelagt tilbud.
Kulturskolens mangfold innenfor danse- og musikkundervisning gir gode muligheter for spennende prosjekter og forestillinger for elevene på DUG.

Sted: Kulturskolen, Krognessvegen 33.9006 Tromsø


Påmeld