Skip to the content

Ledige plasser

Kulturskolen holder for tiden på med opptak av elever, og vi har derfor foreløpig ikke full oversikt over hvilke fag det er ledige plasser på. 
Denne oversikten er derfor ikke 100% nøyaktig, men vi satser på å ha den helt på plass i begynnelsen av august.
Vi anbefaler å søke plass uansett, og gjerne legge inn 2. og 3.-prioritet om mulig.

Fastlandet Dans

Fastlandet - Dans

Bydelsundervisning i dans introduserer elevene for dansens verden gjennom ulike dansesjangere, som kreativ dans, ballett, moderne dans og jazz. Elevene får utforske dansbevegelse og sin egen kreativitet. Gjennom ulike øvelser og bevegelsessekvenser utvikles kroppsbevissthet, musikalitet, koordinasjon og danseglede.
 
På grunn av smittevernsituasjonen kan vi ikke love at alle elever får mulighet til å delta på forestilling kommende år.
 
Lærere er fra Kulturskolen.
 
Tidspunkt/Klassetrinn:
Kl. 16.30 - 17.20 Dans 7-9 år
Kl. 17.25 – 18.15 Dans 5-6 år

Undervsiningsdag:
Tirsdag

Undervisningssted:
Dansesalen på Tromstun ungdomsskole
 

Påmeld