Skip to the content

Ledige plasser

Her er en oversikt over våre ledige plasser. 
Vi bestreber oss på å holde denne lista så oppdatert som mulig.
Søk plass, og gjerne legge inn 2. og 3.-prioritet om mulig.

Unge talenter Nord

Unge talenter Nord (UtN) er et tilbud til spesielt talentfulle ungdommer fra hele Nord-Norge i alderen 12 – 19 år. UtN skal gi de aller fremste musikkelevene ekstra muligheter og utfordringer, og er for både rytmiske og klassiske unge musikere. 
                                                                                                                                                                          
UtN er en videreføring av UiT, Musikkonservatoriet, sitt Unge musikere og Kulturskolens fordypningsprogram, og driftes i samarbeid mellom UiT Musikkonservatoriet og Kulturskolen. Lærerkrefter hentes fra begge institusjonene.

Hva kreves av deg? 
 • Høyt utøvernivå på instrumentet. 
 • Gode forutsetninger for videre utvikling.
 • Motivasjon og tid til å prioritere UtN-samlinger og øving.

Søker skal være elev på enten musikklinje på videregående skole, kulturskole eller få privat musikkundervisning, og søknad må skje i samråd med lærer/skole. For å få plass må søkeren gjennomføre prøvespill, der en blir vurdert for inntak til enten UtNtutti eller UtNsolo, som er programmets to nivåer.

Hva foregår på UtN?
 • 8 samlingshelger pr skoleår. Fellesundervisning legges lørdag ca kl. 9 – 16 og søndag ca.
  kl. 9 – 14.
 • Kammermusikk og ensembler
 • Mesterklasser, seminarer og prosjekter med nasjonalt og internasjonalt anerkjente
  utøvere
 • Nivåinndelt teoriundervisning
 • Obligatorisk solo- og ensemblespill på konsert hvert semester
 • Obligatorisk samspill med akkompagnatør i forbindelse med konserter
 • Av og til vil det være temasamlinger der undervisningen blir lagt opp annerledes
 • Elever på UtNsolo har i tillegg to individuelle timer og en akkompagnementstime med
  lærere fra Musikkonservatoriet hver samling. Undervisningen legges i regelen lørdag og
  søndag morgen, eller etter avtale med instrumentallærer.


Hva koster UtN? 
UtNs helgesamlinger er gratis, men man betaler som vanlig for instrumentalundervisning/kammermusikk i sin lokale kulturskole el.l.
Elever som har store reiseutgifter får dekket reiseutgifter og overnatting med fradrag av en egenandel på kr. 500 per helg.


Søknadsfrist er 15. mars.

Prøvespill for opptakt til skoleåret 2021/2022 blir avholdt ved Musikkonservatoriet i Tromsø fredag 9. og lørdag 10. april 2021, der søkeren framfører 5 - 10 minutter av et selvvalgt program.

Påmeld