Skip to the content
Menu

Ledige plasser


Vi bestreber oss på å holde denne lista så oppdatert som mulig. Merk at på enkelte fag, f.eks ballett, kan det likevel være fullt på enkelte nivåer. Det gis tilbakemelding om dette når søknaden er mottatt.
Søk plass, og gjerne legge inn 2. og 3.-prioritet om mulig.

Unge talenter Nord

Unge talenter Nord (UtN) er et tilbud til spesielt talentfulle ungdommer fra hele Nord-Norge i alderen 12 – 19 år. UtN skal gi de aller fremste musikkelevene ekstra muligheter og utfordringer, og er for både rytmiske og klassiske unge musikere. 
                                                                                                                                                                          
UtN er en videreføring av UiT Musikkonservatoriet sitt talentprogram Unge musikere, og Kulturskolens fordypningsprogram. UtN driftes i samarbeid mellom UiT Musikkonservatoriet og Kulturskolen. Programmet har to nivåer: UtNsolo og UtNtutti. UtNsolo er det høyeste nivået og drives av lærere fra Musikkonservatoriet, mens UtNtutti i hovedsak drives av lærere fra Kulturskolen.
Hva kreves av deg? 
  • Høyt utøvernivå på instrumentet. 
  • Gode forutsetninger for videre utvikling.
  • Motivasjon og tid til å prioritere UtN-samlinger og øving.
Søker skal være elev på enten musikklinje på videregående skole, kulturskole eller få privat musikkundervisning, og søknad må skje i samråd med lærer/skole. For å få plass må søkeren gjennomføre prøvespill, der en blir vurdert for inntak til enten UtNtutti eller UtNsolo, som er programmets to nivåer.
Hva koster UtN? 
UtNs helgesamlinger er gratis, men man betaler som vanlig for instrumentalundervisning/kammermusikk i sin lokale kulturskole el.l.
Elever som har store reiseutgifter får dekket reiseutgifter og overnatting med fradrag av en egenandel på kr. 500 per helg.

Søknadsfrist er 15. mars.
Prøvespill for opptakt til skoleåret 2021/2022 blir avholdt ved Musikkonservatoriet i Tromsø fredag 9. og lørdag 10. april 2021, der søkeren framfører 5 - 10 minutter av et selvvalgt program.

Meld på