Skip to main content

Althorn

Althorn er et messinginstrument. Dette instrument egner seg veldig godt for nybegynnere på grunn av den beskjedne størrelsen, og fordi det er lett å få lyd i.

Alder:
Althorn kan man begynne å spille fra 8 års alderen.


Undervisningssteder:
Vi underviser i Kulturskolens lokaler i Krognessveien 33. Kulturskolen underviser også ved en skole nært eleven dersom det er praktisk mulig for våre lærere. Det betyr at det må være flere elever i samme skolekrets, og undervisningsforholdene må være tilfredsstillende.


Samspilluker:
Elevene på vokal- og instrumentalopplæringen vil som del av sin undervisning ha 6 uker i skoleåret hvor undervisningsformen er samspilluker. Her stimuleres andre læringsmål som samspill, lytting og sosial samhandling. Undervisningen vil foregå på andre tidspunkt enn ordinært oppsatte timer.


Samspill på Kulturskolen:
Kulturskolen har mange faste og prosjektbaserte ensembler elevene vil kunne få spille med. Ensemblene vil variere ut fra hvilke elever vi har, så her kan tilbudet være litt forskjellig fra år til år. Mulige ensembler er blant annet messingensemblet Baratuba, Windband, Juniorsymfoniorkester, Ungdomssymfoniorkester og Musikalorkester. I tillegg kan elevene søke om Kammermusikk som er et ukentlig fast samspillstilbud (se dette). Althornister har dessuten mulighet til å spille i lokale korps, brassband og orkestre, eller som solist i lag med ulike aktører.


Utstyr:
Det er mulig å leie althorn på Kulturskolen.Meld på