Skip to main content

Fagott

Fagott er det største treblåsinstrumentet, det har en dyp og fyldig klang, og man spiller på det med dobbelt rørblad.  Det er et viktig instrument i korps og symfoniorkester, og blir mye brukt i kammermusikk. Dessuten er fagott et flott soloinstrument. Det er ganske få som spiller fagott, så kan du det blir du populær!

Alder:
Fra du er 6 år kan du begynne å spille fagottino, som er en liten fagott. Når du er 10-12 år kan du gå over til vanlig fagott.

Undervisningssteder:
Vi underviser i Kulturskolens lokaler i Krognessveien 33. Kulturskolen underviser også ved en skole nært eleven dersom det er praktisk mulig for våre lærere. Det betyr at det må være flere elever i samme skolekrets, og undervisningsforholdene må være tilfredsstillende.

Samspilluker:
Elevene på vokal- og instrumentalopplæringen vil som del av sin undervisning ha 6 uker i skoleåret hvor undervisningsformen er samspilluker. Her stimuleres andre læringsmål som samspill, lytting og sosial samhandling. Undervisningen vil foregå på andre tidspunkt enn ordinært oppsatte timer.

Samspill på Kulturskolen:
Kulturskolen har mange faste og prosjektbaserte ensembler elevene vil kunne få spille med. Ensemblene vil variere ut fra hvilke elever vi har, så her kan tilbudet være litt forskjellig fra år til år. Mulige ensembler er blant annet Windband, Juniorsymfoniorkester, Ungdomssymfoniorkester og Musikalorkester. I tillegg kan elevene søke om Kammermusikk som er et ukentlig fast samspillstilbud (se dette). Fagottister har dessuten mulighet til å spille i lokale korps og orkestre, eller som solist i lag med ulike aktører.

Utstyr:
Det er mulig å leie fagottino og fagott på Kulturskolen.

Meld på