Skip to main content

Undervisningstilbud

Musikklek 2-3 år

Musikklek er en musikkgruppe der barn og foreldre kommer sammen til timen på Kulturskolen.
Her vil dere lære nye sanger eller komme på noen dere har glemt. Vi fokuserer mest på å synge sammen, gjøre bevegelsesaktiviteter, leke oss med rytme og tempo. Vi spiller på enkle instrumenter som egg, rytmepinner, klangstaver og trommer.

Musikkgruppen passer for alle. Atmosfæren er uformell, og det er ingen krav til prestasjon. Det legges vekt på det nære samspillet mellom voksne og barn. Gruppestørrelsen er begrenset slik at hvert enkelt barn kan bli sett og hørt.
Tilbudet varer i 8 uker og arrangeres 2 ganger per semester, men det er kun anledning til å delta på et kurs da det er venteliste på tilbudet. På vårsemesteret starter kursene i januar og mars. På høsten starter første kurs i august. 

Inntak
Vi prioriterer inntaket etter både alder og søkedato for å få en så aldershomogen gruppe som mulig. Man må ha fylt 2 år ved kursets start, og kan maksimalt passere 3,5 år i løpet av kurset. OBS! elever som er eldre enn dette oppfordres til å søke elevplass på kulturmiks

Sted
Krognessveien 33, rom 066

Tidspunkt:
Onsdager kl. 17.00 – 17.55

Pris:
800 pr. semester

Elevbetaling vil først bli fakturert etter at eleven har fått tilbud om plass. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som betaler.
Meld på