Skip to main content

Undervisningstilbud

Musikklek 2-3 år

Musikklek er en musikkgruppe der barn og foreldre kommer sammen til timen på Kulturskolen.
Her vil dere lære nye sanger eller komme på noen dere har glemt. Vi fokuserer mest på å synge sammen, gjøre bevegelsesaktiviteter, leke oss med rytme og tempo. Vi spiller på enkle instrumenter som egg, rytmepinner, klangstaver og trommer.

Musikkgruppen passer for alle. Atmosfæren er uformell, og det er ingen krav til prestasjon. Det legges vekt på det nære samspillet mellom voksne og barn. Gruppestørrelsen er begrenset slik at hvert enkelt barn kan bli sett og hørt.
Tilbudet varer et semester og har 15 undervisningsuker. Det er oppstart med nye grupper hver høst og vår-semester,

Høsten 2023
Vi prioriterer opptak av barn født mellom oktober 2020 til august 2021, altså de som har fylt 2 år ved kursets start, opp til de har fylt eller fyller 3 i løpet av høsten 2023.

Våren 2024
Prioriteres opptak av barn født mellom mai 2021 til mars 2022, altså de som har fylt 2 år ved kursets start, opp til de har fylt eller fyller 3 i løpet av høsten 2023.

Sted
Krognessveien 33, rom 066

Tidspunkt:
Onsdager kl. 17.00 – 17.55

Venteliste
Det er for tiden lang venteliste på musikklek, men vi oppfordrer fremdeles å søke da frafall kan forekomme. 

Pris:
1400 pr. semester

Elevbetaling vil først bli fakturert etter at eleven har fått tilbud om plass. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som betaler.
Meld på