Skip to main content

Hip hop/House

Hiphop og House er begge stiler er innenfor streetdance og club dance, og kommer opprinnelig fra USA. I begge klassene vil undervisning fokusere på grunnleggende teknikk og fundamentene i stilen. Klassene vil bestå av både freestyle/improvisasjon og koreografi. Hiphop og House er «social-dances» som vil si at vi skal danse masse med hverandre.  

Det er ingen krav til forkunnskaper og kurset er åpent for alle.

Alder:
Hip hop = 8-12 år
Hip hop/House ungdom = fra 13 år og oppover

Undervisningssted:
Kulturskolen, Krognessvegen 33

Utstyr:
Innesko og behagelig klær

Pris: 
Se egen oversikt over kulturskolens priser her. Merk at prisene som er oppgitt gjelder per år, og semesteravgiften vil derfor være halvparten av oppgitt beløp.
 
Elevbetaling vil først bli fakturert etter at eleven har fått tilbud om plass, og faktureres to ganger årlig, henholdsvis september og februar. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som betaler.
 
Velg

Meld på