Skip to main content

Dug - Dans uten grenser

DUG - Dans Uten Grenser er tilknyttet SKUG-senteret og danseavdelingen ved Kulturskolen. 
Gjennom tilpasset og tilrettelagt undervisning, basert på bevegelse og improvisasjon er det ingen grenser for hvem som kan få undervisning i dans. Med kreative og åpne øvelser utforskes bevegelse og dans på en variert og spennende måte. Øvelsene utforskes i grupper og/eller individuelt. Uansett bevegelses utfordringer du har, kan vi tilrettelegge timen for deg. Målet er at alle som ønsker å lære å danse skal få muligheten gjennom et inkluderende og tilrettelagt tilbud.

Alder:
Tilbudet er for alle elever fra ca. 12 år og oppover til voksne. Vi håper å utvide tilbudet til de yngre elever etter hvert.

Undervisningssted: 
Kulturskolen, Krognessvegen 33

Forestillinger:
Kulturskolens mangfold innenfor danse- og musikkundervisning gir gode muligheter for spennende prosjekter og forestillinger for elevene på DUG.

Pris:
Se egen oversikt over kulturskolens priser her. Merk at prisene som er oppgitt gjelder per år, og semesteravgiften vil derfor være halvparten av oppgitt beløp.
 
Elevbetaling vil først bli fakturert etter at eleven har fått tilbud om plass, og faktureres to ganger årlig, henholdsvis september og februar. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som betaler.

Meld på