Skip to main content

Danselek 4 år

Danselek er en introduksjon til dans for 4 åringer. Undervisningen legger opp til at vi starter med å danse sammen med foreldrene, men etterhvert skal foreldrene trekke seg mer tilbake. Målet er at elevene skal bli trygge nok til å være alene sammen med gruppen og læreren.

Danselek er et lekbetont undervisningsopplegg som skal lære barna:
  • Kroppsbevissthet og øke de motoriske ferdighetene.
  • Trygge barna i å utrykke seg med kroppen.
  • Bruk av rom og ulike nivåer i rommet.
  • Bevege seg til ulike typer musikk med dynamisk variasjon.
  • Lære sangleker og ulike danseøvelser.
  • Ta vare på og samarbeide med andre barn.
  • Lytte til læreren og følge lærerens instruksjoner
Lærer vil ikke ha anledning til å følge elevene på toalettet så foreldre/foresatte må være tilgjengelig utfor dansestudioet hvis behovet melder seg.

Alder
4 år

Sted
Krognessvegen 33

Utstyr:
Strømpebukser/longs og drakt/t-skjorte.. Elevene må i tillegg ha fottøy egnet til å bruke i undervisningen, for eksempel sklisokker. Joggesko er ikke anbefalt. 

Pris: 
Se egen oversikt over kulturskolens priser her. Merk at prisene som er oppgitt gjelder per år, og semesteravgiften vil derfor være halvparten av oppgitt beløp.
 
Elevbetaling vil først bli fakturert etter at eleven har fått tilbud om plass, og faktureres to ganger årlig, henholdsvis september og februar. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som betaler.
Meld på