Skip to main content

Musikal

Musikal er en scenekunstform som kombinerer sang, dans og teater. Kjerneprogrammet består av tre faser, der eleven gradvis utvikler sine ferdigheter i faget. Vi har som mål å produsere en musikal som alle gruppene skal være med på. Noen skoleår blir det en stor produksjon, andre år en mindre. Elevene får gjennom faget mulighet til å utvikle uttrykksevne og ferdigheter i å være i rolle med sang og dans som en naturlig del. Vi legger vekt på at medlemmene i gruppa skal bli trygge på hverandre og arbeide sammen mot et felles mål. 
Dette tilbudet gir grunnleggende innføring i musikalfaget, hvor man lærer å uttrykke seg gjennom bruk av sang, dans og skuespill. Vi jobber blant annet med tekst, skuespillerteknikk, bevegelse, koordinasjon, uttrykk, formidling og sangteknikk. 
 
Lærerne på musikaltilbudet Cathrine Skjernes, Silje Olderdal og Wenche Maria Jentoft. 
 
Faget er delt opp i 3 faser:

Fase 1 
Alder:
5.-6. klassetrinn

Tidspunkt:
Onsdag kl.18.00-18:55 

Fase 2 
Alder:
7.-9. klassetrinn

Tidspunkt:
Onsdag kl.18.00-18:55 

Fase 3 
Alder:
10. klassetrinn og eldre.

Tidspunkt:
Onsdag kl.19.00-19:55 

 
NB! Vi ber elevene om å sette av tida fra klokken 18-21 på onsdager, da det i løpet av skoleåret kommer til å bli nødvendig å samle elevene på tvers av gruppene. I tillegg til dette kan det komme helgeøvinger. Forestillinga skoleåret 23/24 blir i uke 24, altså 10.-16. juni 2024. Da må elevene være tilgjengelige hver ettermiddag. Info og prøveplan kommer. 
 
Audition:
I løpet av høsten blir det audition til hovedrollene i kulturskolens musikalforestilling. Elever som får rollene blir en del av et fordypningstilbud, i tillegg til den vanlige gruppa.

Hva skjer på auditionen? 
- Danselæreren lærer bort en kort koreografi som vises frem i mindre grupper
- Elevene kommer inn én og én til en liten samtale og for å synge en selvvalgt sang (fra en musikal) uten akkompagnement.
 
Juryen er lærerne på musikaltilbudet. 
 
Undervisningssted: 
Kulturskolens aula og dansesal 3
Krognessvegen 33
 
Pris:  
Se egen oversikt over kulturskolens priser her. Merk at prisene som er oppgitt gjelder per år, og semesteravgiften vil derfor være halvparten av oppgitt beløp.
 
Elevbetaling vil først bli fakturert etter at eleven har fått tilbud om plass, og faktureres to ganger årlig, henholdsvis september og februar. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som betaler.
Velg

Meld på