Skip to the content

Dansetilbud

Kaldfjord Dans

På grunn av mangel på lærere ser vi oss nødt til å kansellere dette tilbudet resten av sesongen. Målet er å få det tilbake så snart vi har lærerressurser på plass.

Bydelsundervisning i dans vil gi en innføring i ulike dansestiler, som ballett, jazz, moderne dans samt kreativ dans. Elevene vil gjennom ulike øvelser og bevegelsessekvenser bli kjent med grunnleggende prinsipper og teknikk innenfor ulike dansestiler. Slik får elevene en bred innføring i dansefaget, og utvikler kroppsbevissthet og danseglede. Elevene vil også jobbe kreativt med dans, og lære hvordan man kan 
sette sammen bevegelser til dansesekvenser og slik koreografere egne danser og utvikle sitt eget uttrykk. 
Elevene vil i løpet av året få mulighet til å delta på forestillinger. 
Vi har plass til ca 20 elever pr gruppe. Undervisning foregår på skolen i bydelen etter skoletid. 
Lærere er fra Kulturskolen. 

Alder/Klassetrinn:
3-5 klasse trinn kl. 12.15 - 13.05
1-2 klasse trinn kl. 13.10 - 14.00
5-7 klasse trinn kl. 14.05 - 14.55

Varighet: 30 uker. 15 på høsten og 15 til våren.

Undervisningssted:
Kaldfjord Skole - Gymsalen

Undervisningsdag:
Onsdag 

Krav til utstyr:
Ingen

Krav til forkunnskaper:
IngenPåmeld