Skip to the content

Til alle elever som skal danse i Dansekarusellen 2020 – Den Lille havfruen og alle som har kjøpt billetter:

På grunn av situasjonen med Corona virus og arbeidet med å begrense smittefaren, må Kulturskolen utsette Dansekarusellen, foreløpig til uke 20 (11-16) mai. Vi har avtalt med Kulturhuset at alle billetter som er kjøpt blir overført til de nye datoene, de som ikke har mulighet å komme på forestillinger i uke 20 kan få refundert hvis ønskelig. Ta kontakt med Kulturhuset.

Vi kommer med mer informasjon om uke 20 senere.

Dansetilbud

DUG - Dans uten grenser

DUG-Dans Uten Grenser er et nyoppstartet tilbud i 2019, tilknyttet SKUG-senteret og Danseavdelingen ved Kulturskolen, Tromsø kommune. Gjennom tilpasset og tilrettelagt undervisning, basert på bevegelse og improvisasjon er det ingen grenser for hvem som kan få undervisning i dans.

I første omgang starter tilbudet opp for elever fra 12 år og oppover til voksne, men vi håper å utvide tilbudet til yngre elever etter hvert.
Gjennom kreative og åpne øvelser utforskes bevegelse og dans på en variert og spennende måte. Øvelsene utforskes i grupper og/eller individuelt.

Målet er at alle som ønsker å lære å danse skal få muligheten gjennom et inkluderende og tilrettelagt tilbud.
Kulturskolens mangfold innenfor danse- og musikkundervisning gir gode muligheter for spennende prosjekter og forestillinger for elevene på DUG.

Sted: Kulturskolen, Krognessvegen 33.9006 Tromsø

Timeplan våren 2020 er : mandager kl.18.00 - 18.55 i dansesal 1.


Påmeld