Skip to the content

Til alle elever som skal danse i Dansekarusellen 2020 – Den Lille havfruen og alle som har kjøpt billetter:

På grunn av situasjonen med Corona virus og arbeidet med å begrense smittefaren, må Kulturskolen utsette Dansekarusellen, foreløpig til uke 20 (11-16) mai. Vi har avtalt med Kulturhuset at alle billetter som er kjøpt blir overført til de nye datoene, de som ikke har mulighet å komme på forestillinger i uke 20 kan få refundert hvis ønskelig. Ta kontakt med Kulturhuset.

Vi kommer med mer informasjon om uke 20 senere.

Dansetilbud

Fastlandet Dans

Fastlandet - Dans

Bydelsundervisning i dans gir et grunnlag i dans bygd på ulike dansesjangere, som moderne dans, ballett, kreativ dans og jazz. Elevene vil gjennom ulike øvelser og bevegelsesekvenser bli kjent med grunnleggende prinsipper og teknikk innenfor ulike dansestiler. Elevene utvikler kroppsbevissthet, musikalitet, koordinasjon og danseglede. Elevene vil også jobbe kreativt med dans, og utvikle egne dansesekvenser og utvikle sitt eget uttrykk.
Dans 1. – 2. trinn tilsvarer tilbudet i Barnedans ved Kulturskolen.

Elevene vil i løpet av året få mulighet til å delta på forestillinger.

Lærere er fra Kulturskolen.

Tidspunkt/Klassetrinn:
Kl. 16.55 - 17.45 Dans 1. - 2. kl. trinn
Kl. 16.00 - 16.50 Dans 3. - 6. kl. trinn

Undervisningssted:
Dansesalen på Tromstun ungdomsskole

Undervsiningsdag:
Tirsdag


Påmeld