Skip to the content

Dansetilbud

Fastlandet Dans

Fastlandet - Dans

Bydelsundervisning i dans gir et grunnlag i dans bygd på ulike dansesjangere, som moderne dans, ballett, kreativ dans og jazz. Elevene vil gjennom ulike øvelser og bevegelsesekvenser bli kjent med grunnleggende prinsipper og teknikk innenfor ulike dansestiler. Elevene utvikler kroppsbevissthet, musikalitet, koordinasjon og danseglede. Elevene vil også jobbe kreativt med dans, og utvikle egne dansesekvenser og utvikle sitt eget uttrykk.
Dans 1. – 2. trinn tilsvarer tilbudet i Barnedans ved Kulturskolen.

Elevene vil i løpet av året få mulighet til å delta på forestillinger.

Lærere er fra Kulturskolen.

Tidspunkt/Klassetrinn:
Kl. 16.55 - 17.45 Dans 1. - 2. kl. trinn
Kl. 16.00 - 16.50 Dans 3. - 6. kl. trinn

Undervisningssted:
Dansesalen på Tromstun ungdomsskole

Undervsiningsdag:
Tirsdag


Påmeld