Skip to main content

Undervisningstilbud for de yngste

Kulturskolen har flere forskjellige undervisning for de minste elevene. Kulturmiks er et tverrfaglig tilbud som gir barn i alderen 4-8 år en spennende introduksjon til fagområdene dansmusikk og teater.  Musikk fra livets begynnelse er en musikkgruppe for de aller minste hvor man synger sammen, utforsker rytme og klang med enkle instrumenter og beveger seg til musikk. Musikklek er for barn i alderen 2-3 år hvor det fokuseres på å synge sammen, gjøre bevegelsesaktiviteter, leke med rytme og tempo. Barna får spille på enkle instrumenter som egg, rytmepinner, klangstaver og trommer.

Kombikunst er en kombinasjon mellom tegning-maleri og leire-form og passer for barn i alderen 6-8 år. I barnedans og fastlandet dans blir barna introdusert for dansens verden gjennom lek-betonte og spennende øvelser. 

Kulta kombifag gir undervisning i sirkus og teaterlek og passer for aldersgruppen 5-7 år. Undervisningen har fokus på læring gjennom lek og det arbeides med grunnteknikker innenfor sirkus som akrobatikk, balanse, sjonglering, parakrobatikk og bevegelse. Innenfor faget teater jobber man med gruppedynamikk, konsentrasjonsøvelser, improvisasjon, stemmebruk og kreativitet. 

 

Musikklek 2-3 år

Musikklek er en musikkgruppe der barn og foreldre kommer sammen til timen på Kulturskolen.
Her vil dere lære nye sanger eller komme på noen dere har glemt. Vi fokuserer mest på å synge sammen, gjøre bevegelsesaktiviteter, leke oss med rytme og tempo. Vi spiller på enkle instrumenter som egg, rytmepinner, klangstaver og trommer.

Musikkgruppen passer for alle. Atmosfæren er uformell, og det er ingen krav til prestasjon. Det legges vekt på det nære samspillet mellom voksne og barn. Gruppestørrelsen er begrenset slik at hvert enkelt barn kan bli sett og hørt.
Tilbudet varer i 8 uker og arrangeres 2 ganger per semester, men det er kun anledning til å delta på et kurs da det er venteliste på tilbudet. På vårsemesteret starter kursene i januar og mars. På høsten starter første kurs i august. 

Inntak
Vi prioriterer inntaket etter både alder og søkedato for å få en så aldershomogen gruppe som mulig. Man må ha fylt 2 år ved kursets start, og kan maksimalt passere 3,5 år i løpet av kurset. OBS! elever som er eldre enn dette oppfordres til å søke elevplass på kulturmiks

Sted
Krognessveien 33, rom 066

Pris:
800 pr. semester

Elevbetaling vil først bli fakturert etter at eleven har fått tilbud om plass. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som betaler.
Meld på