Skip to main content

Undervisningstilbud for de yngste

Kulturskolen har flere forskjellige undervisning for de minste elevene. Kulturmiks er et tverrfaglig tilbud som gir barn i alderen 4-8 år en spennende introduksjon til fagområdene dansmusikk og teater.  Musikk fra livets begynnelse er en musikkgruppe for de aller minste hvor man synger sammen, utforsker rytme og klang med enkle instrumenter og beveger seg til musikk. Musikklek er for barn i alderen 2-3 år hvor det fokuseres på å synge sammen, gjøre bevegelsesaktiviteter, leke med rytme og tempo. Barna får spille på enkle instrumenter som egg, rytmepinner, klangstaver og trommer.

Kombikunst er en kombinasjon mellom tegning-maleri og leire-form og passer for barn i alderen 6-8 år. I barnedans og fastlandet dans blir barna introdusert for dansens verden gjennom lek-betonte og spennende øvelser. 

Kulta kombifag gir undervisning i sirkus og teaterlek og passer for aldersgruppen 5-7 år. Undervisningen har fokus på læring gjennom lek og det arbeides med grunnteknikker innenfor sirkus som akrobatikk, balanse, sjonglering, parakrobatikk og bevegelse. Innenfor faget teater jobber man med gruppedynamikk, konsentrasjonsøvelser, improvisasjon, stemmebruk og kreativitet. 

 

Dans på Kulta

På Kulta har vi Dansemiks og Barnedans. 
Dansemiks introduserer elevene for dansens verden gjennom ulike dansesjangere, som kreativ dans, ballett, moderne dans og jazz. Elevene får utforske dans, bevegelse og sin egen kreativitet. Gjennom ulike øvelser og bevegelsesekvenser utvikles kroppsbevissthet, musikalitet, koordinasjon og danseglede.

På Barnedans blir barna introdusert for dansens verden gjennom lek-betonte og spennende øvelser.
Elevene får utforske dans, bevegelse og sin egen kreativitet. De øver i tillegg, konsentrasjon, koordinasjon, styrke og musikalitet.

 


Alder:
Dans på Kulta - Barnedans 5-6 år
Dans på Kulta - Dansemiks 7-9 år 

Undervisningssted:
Kulta i Tromsdalen i Teatersalen.
 

Forestillinger:
Elevene på disse gruppene deltar i en forestilling i tillegg til foreldrevisninger.

Velg

Meld på