Skip to main content

Undervisningstilbud for de yngste

Kulturskolen har flere forskjellige undervisning for de minste elevene. Kulturmiks er et tverrfaglig tilbud som gir barn i alderen 4-8 år en spennende introduksjon til fagområdene dansmusikk og teater.  Musikk fra livets begynnelse er en musikkgruppe for de aller minste hvor man synger sammen, utforsker rytme og klang med enkle instrumenter og beveger seg til musikk. Musikklek er for barn i alderen 2-3 år hvor det fokuseres på å synge sammen, gjøre bevegelsesaktiviteter, leke med rytme og tempo. Barna får spille på enkle instrumenter som egg, rytmepinner, klangstaver og trommer.

Kombikunst er en kombinasjon mellom tegning-maleri og leire-form og passer for barn i alderen 6-8 år. I barnedans og fastlandet dans blir barna introdusert for dansens verden gjennom lek-betonte og spennende øvelser. 

Kulta kombifag gir undervisning i sirkus og teaterlek og passer for aldersgruppen 5-7 år. Undervisningen har fokus på læring gjennom lek og det arbeides med grunnteknikker innenfor sirkus som akrobatikk, balanse, sjonglering, parakrobatikk og bevegelse. Innenfor faget teater jobber man med gruppedynamikk, konsentrasjonsøvelser, improvisasjon, stemmebruk og kreativitet. 

 

Danselek 4 år

Danselek er en introduksjon til dans for 4 åringer. Undervisningen legger opp til at vi starter med å danse sammen med foreldrene, men etterhvert skal foreldrene trekke seg mer tilbake. Målet er at elevene skal bli trygge nok til å være alene sammen med gruppen og læreren.

Danselek er et lekbetont undervisningsopplegg som skal lære barna:
  • Kroppsbevissthet og øke de motoriske ferdighetene.
  • Trygge barna i å utrykke seg med kroppen.
  • Bruk av rom og ulike nivåer i rommet.
  • Bevege seg til ulike typer musikk med dynamisk variasjon.
  • Lære sangleker og ulike danseøvelser.
  • Ta vare på og samarbeide med andre barn.
  • Lytte til læreren og følge lærerens instruksjoner
Lærer vil ikke ha anledning til å følge elevene på toalettet så foreldre/foresatte må være tilgjengelig utfor dansestudioet hvis behovet melder seg.

Alder
4 år

Sted
Krognessvegen 33

Utstyr:
Strømpebukser/longs og drakt/t-skjorte.. Elevene må i tillegg ha fottøy egnet til å bruke i undervisningen, for eksempel sklisokker. Joggesko er ikke anbefalt. 

Pris: 
Se egen oversikt over kulturskolens priser her. Merk at prisene som er oppgitt gjelder per år, og semesteravgiften vil derfor være halvparten av oppgitt beløp.
 
Elevbetaling vil først bli fakturert etter at eleven har fått tilbud om plass, og faktureres to ganger årlig, henholdsvis september og februar. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som betaler.
Meld på