Skip to main content

Undervisningstilbud for de yngste

Kulturskolen har flere forskjellige undervisning for de minste elevene. Kulturmiks er et tverrfaglig tilbud som gir barn i alderen 4-8 år en spennende introduksjon til fagområdene dansmusikk og teater.  Musikk fra livets begynnelse er en musikkgruppe for de aller minste hvor man synger sammen, utforsker rytme og klang med enkle instrumenter og beveger seg til musikk. Musikklek er for barn i alderen 2-3 år hvor det fokuseres på å synge sammen, gjøre bevegelsesaktiviteter, leke med rytme og tempo. Barna får spille på enkle instrumenter som egg, rytmepinner, klangstaver og trommer.

Kombikunst er en kombinasjon mellom tegning-maleri og leire-form og passer for barn i alderen 6-8 år. I barnedans og fastlandet dans blir barna introdusert for dansens verden gjennom lek-betonte og spennende øvelser. 

Kulta kombifag gir undervisning i sirkus og teaterlek og passer for aldersgruppen 5-7 år. Undervisningen har fokus på læring gjennom lek og det arbeides med grunnteknikker innenfor sirkus som akrobatikk, balanse, sjonglering, parakrobatikk og bevegelse. Innenfor faget teater jobber man med gruppedynamikk, konsentrasjonsøvelser, improvisasjon, stemmebruk og kreativitet. 

 

Danselek 4 år

Danselek er en introduksjon til dans for 4 åringer. Vi starter med å danse sammen med foreldrene, som etterhvert trekker seg mer tilbake. Målet er å være alene sammen med gruppen og læreren

Dette er et lekbetont undervisningsopplegg som skal lære barna:
  • Kroppsbevissthet og øke de motoriske ferdighetene.
  • Bruk av rom og ulike nivåer i rommet.
  • Å bevege seg til ulike typer musikk med dynamisk variasjon.
  • De vil lære seg å utøve ulike danseuttrykk og sinnsstemninger.
  • Ta vare på og samarbeide med andre barn.
  • Lytte til læreren og følge lærerens instruksjoner.
  • Lærer vil ikke ha anledning til å følge elevene på toalettet så foreldre/foresatte må være tilgjengelig utfor dansestudioet hvis behovet melder seg.

Alder
4 år

Sted
Krognessvegen 33

Utstyr:
Strømpebukser/longs og drakt/t-skjorte, de må i tillegg ha fottøy egnet til å bruke i undervisningen – f.eks. sklisokker. Ikke joggesko

Meld på