Skip to main content

Organisasjon - UtN

Koordinator UtN tutti:

Berit Fonnes, berit.fonnes@tromso.kommune.no

Koordinator UtN Unge musikere:

Lars Lien, lars.lien@uit.no

Styringsgruppa for Unge talenter Nord består av:

Stig-Roar Mathisen, instituttleder, Musikkonservatoriet, UiT
Torbjørn Ingvaldsen, rektor, Kulturskolen, Tromsø kommune
Lars Lien, førsteamanuesis saxofon og koordinator for UtN UM, Musikkonservatoriet, UiT
Berit Fonnes, fiolinlærer og koordinator for UtN tutti, Kulturskolen, Tromsø kommune
Sigrun Fostad, rådgiver Norsk kulturskoleråd, Troms og Finnmark og Svalbard