Skip to the content
Menu

Kulturskolen ble startet i 1968, og feiret i 2018 sitt 50-årsjubileum. Kulturskolen har i dag 4
avdelinger: Musikk, dans, teater og visuell kunst, samt tverrfaglig tilbud og tilbud i eget SKUG-senter.


Kulturskolens hovedadministrasjon er i samme bygg som fagtilbudene dans og musikk.
Administrasjon og fagtilbud innen Visuell kunst ligger i Strandveien, og Teaterhuset Rådstua i
sentrum huser vårt teatertilbud. Vi jobber også i ulike bydeler og har kulturskoletilbud i distriktene.
Kulturskolen administrerer i lag med DKS i kommunen fagtilbudene for DKS innen musikk og visuell
kunst.  


Kulturskolen jobber med barn og unge i hovedmålgruppen 0 -25 år. Vi har også noen voksne elever.
Kulturskolen ser det som verdifullt at både voksne og barn deltar i vår aktivitet.