Skip to main content

Undervisningstilbud for voksne

Kulturskolen gir primært undervisning til barn og unge, men vi har enkelte tilbud som er spesielt retta mot voksne. Disse tilbudene er lista nedenfor.

I musikkfagene har vi mulighet for å gi tilbud til voksne så lenge det er ledig kapasitet. Se lista Ledige plasser musikk

Gjør oppmerksom på at keramikkverksted for voksne har lang venteliste.