Skip to the content
Menu

Om Visuell kunst tilbudet

Kulturskolens avdeling Visuell kunst er lokalisert i Strandvegen 95, i bygget som populært kalles «Kysten» (Troms fylkeskultursenter).

Her tilbys undervisning i tegning/maleri, keramikk, tekstil, samt kombikunst for de yngste.
På sommerskole og helgebasis tilbys også animasjon, foto, grafikk mm. Vi har tilbud til barn fra 5 år, og ungdom opp til 16 år.
For voksne elever har vi et flott keramikk tilbud, «Keramikkverksted Voksne».

Lærerne er profesjonelle kunstnere med minimum bachelor nivå innen sitt felt.

Epost: hilde.renee.opdal@tromso.kommune.no
Telefon: 912 47 649 | 40036026

Keramikk

Keramikk betyr; "Leire som brennes", og fagområdet gir muligheter for livslang forskning.
De yngste elevene får innføring i de mest grunnleggende teknikker. Det arbeides med ulike leiretyper som gir ulike muligheter og utfordringer. Grunnleggende teknikker innen overflatebehandling, både i form av påføring av keramiske farger, og preging med ulike redskaper. Noe innføring i dreiing, men ikke på fordypende nivå.

Elever som har fulgt tilbudet lengre enn nye elver, får utvidede utfordringer og kan også gis egne oppgaver, for å sikre progresjon, samtidig som nye elever får innføring i det grunnleggende.

For de eldste elevene har fordypning i teknikk større fokus. Noen kanskje ønsker å bruke mye tid på lære seg dreiing, mens andre kanskje velger portrett/modellering/skulptur som fokus felt. Og det er et mål at eleven skal få muligheten til å utvikle sitt unike uttrykk, og det oppfordres til eksperimentering og utforskning. Prøving og feiling gir mulighet for å komme nærmere materialets og elevens fulle potensiale. Nye elever over 12 år får grunnleggende undervisning 

Brenning: Ulike metoder for brenning gir ytterlig potensiale for utforskning. Fortrinnsvis brennes det i ovn, men innimellom tilbys andre metoder som bål i tønne eller leirgryte eller raku. Det er et magisk øyeblikk når ovnen åpnes. De prosessene som utfolder seg i brenningen er ikke eksakt vitenskap. Faget krever tålmodighet og åpenhet for det tilfeldige og uforutsigbare.

Alder: 8-16 år. Lærerne plasserer elvene i rette aldersgrupper

Undervisningsteder:
Avdeling Visuell kunst (Kunstskolen), Strandvegen 95 (på "Kysten")

Ukedager: 
Keramikk 8-10 år: mandager kl. 17:30-19:30
Keramikk 9-12 år: onsdager kl. 1730-1915
Keramikk 13-16 år: tirsdager kl. 1730-1930
Med forbehold om at ukedager og kl-.slett endres ved oppstart av nye semestre.
 
Oppstart / Varighet: 
Høstsemesteret: ca uke 36 og 12 uker varighet
Vårsemesteret: ca uke 3 og 12 uker varighet


Meld på