Skip to the content
Menu

Om Visuell kunst tilbudet

Kulturskolens avdeling Visuell kunst er lokalisert i Strandvegen 95, i bygget som populært kalles «Kysten» (Troms fylkeskultursenter).

Her tilbys undervisning i tegning/maleri, keramikk, tekstil, samt kombikunst for de yngste.
På sommerskole og helgebasis tilbys også animasjon, foto, grafikk mm. Vi har tilbud til barn fra 5 år, og ungdom opp til 16 år.
For voksne elever har vi et flott keramikk tilbud, «Keramikkverksted Voksne».

Lærerne er profesjonelle kunstnere med minimum bachelor nivå innen sitt felt.

Epost: hilde.renee.opdal@tromso.kommune.no
Telefon: 912 47 649 | 40036026

Tegning - Maleri

Faget tar for seg det grunnleggende innen tegning og maleri for hvert alderstrinn.
Det handler mye om å jobbe med å skape en illusjon av form i en flate, men det handler også om glede over en linje, form, flate, farge og komposisjon.
De yngste elevene utfolder seg i ren skaperglede med alle tegne- og male -redskapene vi har. Mest på ulike typer papir, og noen ganger på lerret. I tillegg jobbes det med collage hvor det klippes i magasiner, farget papir og kartong som blir figurer o.l. som overføres på flaten og utvikles i en komposisjon. Enkel fargelære som å blande primærfarger til sekundærfarger, utvides etter hvert til det til å jobbe med fargekontraster.

De litt eldre elevene i gruppen kan f.eks ha stor glede av å jobbe med tegneseriefigurer og et figurspråk basert på fantasien. Og de starter reisen mot å forstå den mer avanserte delen av tegne og male mediet. Perspektiv tegning, stilisering, abstrahering, samt teoriene bak god komposisjon, er temaer som kan jobbes med. I tillegg kan det jobbes med skulpturell form på et enkelt nivå, med kartong, arkitektpapp og papir.

På de eldste alders nivåene skal eleven dykke enda dypere inn i det 2 dimensjonale mysteriet. Ved å jobbe sakte og grundig kommer man til en dypere forståelse for hva det er som får en 2 dimensjonale flate til å fremstå som 3 dimensjonal. Vi tar for oss det figurative formspråket, hvor metoden "Å tegne er å se" benyttes aktivt, hvor høyre og venstre hjerne halvdel utfordres. Det gjelder linje, volum og flate. I tillegg kommer farge, både gjennom male- og tegne – mediet. Det jobbes også med komposisjon. Det legges opp til leken eksperimentering for hvordan man kan presse grensene i flata, og utvikle et unikt uttrykk. De aller eldste elevene utfordres også mer på innholdet i arbeidet sitt; "Hva er det du ønsker å fortelle, hva er ditt budskap?"

Alder:
8-17. Lærerne plasserer elvene i rette aldersgrupper

Aldersgrupper / dager:
Tegning - Maleri 8-10 år, Gruppe 1,Tirsdag kl 1730-1915
Tegning - Maleri 8-10 år, Gruppe 2,Torsdag kl 1730-1915
Tegning - Maleri 10-12 år: Onsdag kl 1730-1915
Tegning - Maleri 12-14 år, Torsdag kl 1730-1930
Tegning - Maleri 13-15 år, Tirsdag kl 1730-1930
Med forbehold om at ukedager og kl-.slett endres ved oppstart av nye semestre.

Undervisningssted:
På avdelingen i STRANDVEGEN 95
I Bygget "Troms fylkes kultursenter", populært kalt "Kysten", inngang på sørsiden.

Oppstart/Varighet:
Høstsemesteret: ca uke 36 og 12 uker varighet
Vårsemesteret: ca uke 3 og 12 uker varighet


(Vi har også tilbudet Tegning-Maleri ute i bydelen Reinen for 1.-5.trinn, klikk en gang tilbake og se eget felt Reinen-Visuell kunst)

Meld på