Skip to the content

Teori

Teoriundervisningen i UtN foregår i 4 nivådelte grupper. Elever ved MDD-linjer kan velge om de vil følge undervisningen eller ikke.

Mer info om innhold i teoriundervisningen legges ut fortløpende

Teorigrupper
Teori 1 Teori 2 Teori 3 Teori 4 Ikke teori
Sara Kristian Ola Tuva Solveig
Fredrik Valdemar Mathias Arvid  
Natalie Jakob Taisija Sanne Suh  
Ray Eivind Mia Aile  
Maki Vera Dovydas Storm  
Johan Frida Peer Natalia  
Melina Amanda   Ulrikke  
Theis        
Johanna        
Lara        
Henrik