Skip to main content

Blokkfløyte

Blokkfløyte er blant de aller eldste blåseinstrumentene som er i bruk nå. Blokkfløytelignende instrumenter av bein fra fugler og elfenben fra mammuter er de aller eldste instrumentene som vi vet om og stammer fra omlag 42 000 - 43 000 år siden. Det finnes forskjellig typer blokkfløyter, fra sopraninoblokkfløyte til bassblokkfløyte. Når man begynner å spille blokkfløyte starter man med sopranblokkfløyte. Blokkfløyter produseres både i tre og i plastikk, og er lett å få lyd i. Det finnes masse repertoar for blokkfløyte: folkemusikk, klassisk, pop og moderne musikk.

Alder:
Anbefalt alder er fra 5 år

Undervisningssteder:
Vi underviser i Kulturskolens lokaler i Krognessveien 33. Kulturskolen underviser også ved en skole nært eleven dersom det er praktisk mulig for våre lærere. Det betyr at det må være flere elever i samme skolekrets, og undervisningsforholdene må være tilfredsstillende.

Samspilluker:
Elevene på vokal- og instrumentalopplæringen vil som del av sin undervisning ha 6 uker i skoleåret hvor undervisningsformen er samspilluker. Her stimuleres andre læringsmål som samspill, lytting og sosial samhandling. Undervisningen vil foregå på andre tidspunkt enn ordinært oppsatte timer.

Samspill på Kulturskolen:
Kulturskolens blokkfløyteelever spiller sammen i prosjektukene, og i andre ensembler satt sammen av læreren. I tillegg kan elevene søke om Kammermusikk som er et ukentlig fast samspillstilbud (se dette). Kulturskolen anbefaler alle sine elever å ta del i samspillaktiviteter.

Utstyr:
Eleven skaffer seg egne instrumenter.

Meld på