Skip to the content

Om teatertilbudet

Teater i kulturskolen i Tromsø er forankret i pedagogikk og kunst. Gjennom pedagogiske prosesser erfarer elevene arbeid med roller, situasjoner og forestillingsproduksjon. Gjennom ulike kunstneriske uttrykksformer utvikler elevene kompetanse i å utøve, formidle, skape, oppleve og reflektere.

Teatertilbudet ved Kulturskolen i Tromsø har teatergrupper for de aller minste til de unge voksne. Våre tilbud favner både de som ønsker å utøve teaterlek, de som ønsker å jobbe med teaterproduksjon og de som ønsker å spesialisere seg gjennom ett av våre fordypningstilbud. 

Våre tilbud er utviklet i tråd med nasjonal rammeplan fra Norsk Kulturskoleråd:  
https://www.kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/rammeplanen#fagplanteater  

 

Vi har øvinger ved Rådstua Teaterhus i Vestregata 48, i Kulturskolens lokaler i Krognessvegen 33 og ved Ersfjordbotn skole i Ersfjord.

Ta kontakt dersom du er nysgjerrig på hva vi kan tilby deg!

Tlf: 77 69 33 00 / 91 35 20 24
E-post: elin.danielsen@tromso.kommune.no

Teatertilbud

Teaterproduksjon, 10-18 år

Teaterproduksjon er et tilbud som gradvis utvikler elevens faglige ferdigheter gjennom forestillingsrettet arbeid. Karakterutvikling, dialogutvikling / manusarbeid og utvikling av regikonsepter er hovedfokus i undervisningen. Det legges vekt på å styrke elevens tro på seg selv, tilhørighet, empati, tillit og samarbeid med andre.

Tilbudet er delt inn i tre faser etter alder og nivå, der eleven for hver fase får videreutviklet sitt talent og interessefelt:
Fase 1 fokuserer på trygghet i å skape sammen i et ensemble, utvikling av karakterer og sceniske situasjoner med utgangspunkt i improvisasjon og enkle tekster.
Fase 2 introduserer i tillegg grunnleggende manusarbeid for elevene.
Fase 3 har arbeid med ensemble, manus og rolleutvikling fram til ferdig forestilling som sitt hovedfokus.

Alder: Du kan normalt begynne på Teaterproduksjon fra 10 års alder.

Undervisningssteder: Vi underviser i ved Rådstua Teaterhus i Vestregata 48, ved Kulturskolens lokaler i Krognessveien 33 og ved Ersfjord skole i Ersfjord. Kulturskolen underviser også ved skoler dersom det er praktisk mulig for våre lærere. Det betyr at det må være flere elever i samme skolekrets, og undervisningsforholdene må være tilfredsstillende.

Samspill/samarbeidsprosjekter/festival: Elevene på Teaterproduksjon vil som del av sin undervisning kunne delta i samproduksjoner med andre teatergrupper og fagfelt ved Kulturskolen, samt delta på Kulturskolens barne- og ungdomsteaterfestival. Her stimuleres læringsmål som mestringsfølelse, motivasjon, samarbeid og sosial samhandling. Undervisningen vil foregå på andre tidspunkt enn ordinært oppsatte timer.

Påmeld