Skip to the content

Om teatertilbudet

Teater i kulturskolen i Tromsø er forankret i pedagogikk og kunst. Gjennom pedagogiske prosesser erfarer elevene arbeid med roller, situasjoner og forestillingsproduksjon. Gjennom ulike kunstneriske uttrykksformer utvikler elevene kompetanse i å utøve, formidle, skape, oppleve og reflektere.

Teatertilbudet ved Kulturskolen i Tromsø har teatergrupper for de aller minste til de unge voksne. Våre tilbud favner både de som ønsker å utøve teaterlek, de som ønsker å jobbe med teaterproduksjon og de som ønsker å spesialisere seg gjennom ett av våre fordypningstilbud. 

Våre tilbud er utviklet i tråd med nasjonal rammeplan fra Norsk Kulturskoleråd:  
https://www.kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/rammeplanen#fagplanteater  

 

Vi har øvinger ved Rådstua Teaterhus i Vestregata 48, i Kulturskolens lokaler i Krognessvegen 33 og ved Ersfjordbotn skole i Ersfjord.

Ta kontakt dersom du er nysgjerrig på hva vi kan tilby deg!

Tlf: 77 69 33 00 / 91 35 20 24
E-post: elin.danielsen@tromso.kommune.no

Teatertilbud

Prosjekt: ImproShow, fra 11 år

Vil du bli del av et helt nytt teaterensemble på Kulturskolen i Tromsø?
I vår etablerer vi et nytt ensemble ved Kulturskolen i Tromsø: ImproShow for barn.

ImproShow er for deg som vil bli en racer i å spille teater uten manus foran publikum - så ofte som mulig. Prosjektet går over to måneder, fra slutten av januar til slutten av mars. 
(ImproShow for barn har undervisningstid hovedsaklig på onsdager 19.00 - 20.00. )

Elevene i ensemblene vil få inngående kunnskap om teatersport-sjangerens egenart, og dyptgående øving i improvisasjonsteaterets grunnelementer: spontanitet og samspill.

Søknadsfrist: tirsdag 28. januar
Opptaksprøve: onsdag 29. januar 
NBKlokkelslett opptaksprøve kl 19:00-20:00 


Alder: 
ImproShow for barn:  Fra 11-15 år.

Opptak: 
Deltakelse forutsetter ekstra motivasjon og tid. Søkere vil derfor kalles inn til opptaksprøve for å sikre dette. Opptaksprøven består av morsomme teatersportøvelser sammen i gruppe, så det er bare å glede seg!

Med forbehold om nok søkere.

Undervisningssteder: 
Rådstua Teaterhus i Vestregate 48, og Krognessvegen 33.


Gjennom arbeidet med teater skal elevene

  • utvikle uttrykksevne, formsans og ferdigheter i å agere
  • kunne anvende teater som kommunikasjonsmiddel
  • oppleve mestringsglede og positiv egenutvikling
  • utvikle evne til kritisk tenkning, empati og lagspill
  • utvikle evne til å utforske fortid, nåtid og framtid
  • få muligheter til fordypning som kan danne grunnlag for høyere utdanning i teater
  • bli ressurspersoner som bidrar til et levende kulturliv


Påmeld