Skip to the content

Om teatertilbudet

Teater i kulturskolen i Tromsø er forankret i pedagogikk og kunst. Gjennom pedagogiske prosesser erfarer elevene arbeid med roller, situasjoner og forestillingsproduksjon. Gjennom ulike kunstneriske uttrykksformer utvikler elevene kompetanse i å utøve, formidle, skape, oppleve og reflektere.

Teatertilbudet ved Kulturskolen i Tromsø har teatergrupper for de aller minste til de unge voksne. Våre tilbud favner både de som ønsker å utøve teaterlek, de som ønsker å jobbe med teaterproduksjon og de som ønsker å spesialisere seg gjennom ett av våre fordypningstilbud. 

Våre tilbud er utviklet i tråd med nasjonal rammeplan fra Norsk Kulturskoleråd:  
https://www.kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/rammeplanen#fagplanteater  

 

Vi har øvinger ved Rådstua Teaterhus i Vestregata 48, i Kulturskolens lokaler i Krognessvegen 33 og ved Ersfjordbotn skole i Ersfjord.

Ta kontakt dersom du er nysgjerrig på hva vi kan tilby deg!

Tlf: 77 69 33 00 / 91 35 20 24
E-post: elin.danielsen@tromso.kommune.no

Teatertilbud

Fordypning: Teaterproduksjon, fra 19 år

Kulturskolens fordypningsprogram “Teaterproduksjon - Ung Voksen  er et tilbud for deg som ønsker å lage teater, enten som skuespiller, regissør, scenograf, tekniker, kostymedesigner, produsent, designer eller lignende. 

Elevene på Ung Voksen lærer å etablere og drive et felles teaterensemble, med Kulturskolens lærere som veiledere innenfor de ulike funksjonene i en teaterproduksjon, både kunstneriske og produksjonsmessige.

Undervisningen legger opp til en del egenarbeid utenfor de ukentlige timene. 
Undervisningen skal legge til rette for å kunne søke opptak ved teaterutdanninger.

Opptak: Et fordypningstilbud krever ekstra motivasjon og innsats fra eleven. For eksisterende elever vil det gjennomføres en opptakssamtale for å sikre dette. For elever som ikke går på eksisterende kulturskoletilbud i teater, vil det gjennomføres en audition. 

Alder: Fra ca 19 år

Undervisningssteder: Vi underviser ved Rådstua Teaterhus i Vestregata 48 og Kulturskolens lokaler i Krognessveien 33.

Påmeld