Skip to the content

Om teatertilbudet

Teater i kulturskolen i Tromsø er forankret i pedagogikk og kunst. Gjennom pedagogiske prosesser erfarer elevene arbeid med roller, situasjoner og forestillingsproduksjon. Gjennom ulike kunstneriske uttrykksformer utvikler elevene kompetanse i å utøve, formidle, skape, oppleve og reflektere.

Teatertilbudet ved Kulturskolen i Tromsø har teatergrupper for de aller minste til de unge voksne. Våre tilbud favner både de som ønsker å utøve teaterlek, de som ønsker å jobbe med teaterproduksjon og de som ønsker å spesialisere seg gjennom ett av våre fordypningstilbud. 

Våre tilbud er utviklet i tråd med nasjonal rammeplan fra Norsk Kulturskoleråd:  
https://www.kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/rammeplanen#fagplanteater  

 

Vi har øvinger ved Rådstua Teaterhus i Vestregata 48, i Kulturskolens lokaler i Krognessvegen 33 og ved Ersfjordbotn skole i Ersfjord.

Ta kontakt dersom du er nysgjerrig på hva vi kan tilby deg!

Tlf: 77 69 33 00 / 91 35 20 24
E-post: elin.danielsen@tromso.kommune.no

Teatertilbud

Fordypning: Skuespilleren, fra 14 år

Kulturskolens fordypningsprogram “Skuespilleren” er for deg som ønsker å fordype deg i teknikker knyttet til skuespillerens arbeide. Undervisningen øver skuespillerens spontanitet, tilstedeværelse, personlig uttrykk, fleksibilitet, stemmebruk, bevegelse og scenisk mot, og gir en innføring i ulike teatersjangre og uttrykk. I tillegg til undervisningen må eleven påregne noe selvstendig arbeid. Åpne arbeidsvisninger / work-in-progress ved ulike scener og offentlige rom er del av undervisningen.

Undervisningen skal legge til rette for å kunne søke opptak ved teaterutdanninger. En del av undervisningen vil derfor fokusere på monologarbeid og trening i auditionteknikk

Alder: Du kan søke opptak ved vårt fordypningsprogram fra ca 14 års alder.

Opptak: Et fordypningstilbud krever ekstra motivasjon og innsats fra eleven. Derfor gjennomføres det en opptaksprøve/-samtale for å sikre dette. 

Undervisningssteder: Vi underviser ved Rådstua Teaterhus.

Påmeld