Skip to the content

Om teatertilbudet

Teater i kulturskolen i Tromsø er forankret i pedagogikk og kunst. Gjennom pedagogiske prosesser erfarer elevene arbeid med roller, situasjoner og forestillingsproduksjon. Gjennom ulike kunstneriske uttrykksformer utvikler elevene kompetanse i å utøve, formidle, skape, oppleve og reflektere.

Teatertilbudet ved Kulturskolen i Tromsø har teatergrupper for de aller minste til de unge voksne. Våre tilbud favner både de som ønsker å utøve teaterlek, de som ønsker å jobbe med teaterproduksjon og de som ønsker å spesialisere seg gjennom ett av våre fordypningstilbud. 

Våre tilbud er utviklet i tråd med nasjonal rammeplan fra Norsk Kulturskoleråd:  
https://www.kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/rammeplanen#fagplanteater  

 

Vi har øvinger ved Rådstua Teaterhus i Vestregata 48, i Kulturskolens lokaler i Krognessvegen 33 og ved Ersfjordbotn skole i Ersfjord.

Ta kontakt dersom du er nysgjerrig på hva vi kan tilby deg!

Tlf: 77 69 33 00 / 91 35 20 24
E-post: elin.danielsen@tromso.kommune.no

Teatertilbud

Skapende skriving, 7-100 år

Skapende skriving er et tilbud for elever som ønsker å arbeide med og utvikle tekst. Undervisninga stimulerer til lese- og skrivelyst, og legger til rette for å utvikle språklig forståelse, kreativitet, refleksjon, selvstendighet og samarbeidsevne.  
  
Tilbudet legger vekt på langsiktig utvikling av skriveferdigheter, formforståelse, rytme og tekstlig kreativitet, og at elevene skal utvikle motivasjon til å uttrykke seg skriftlig. Elevene får trening i å presentere eget arbeid, både i prosess og ferdig verk, og undervisningen leder fram mot visninger og presentasjoner. 

Undervisninga kan være et fint supplement til norskundervisning i skolen. 
 
Alder: Du kan normalt begynne på skapende skriving fra 13 års alder. 
 
Undervisningssteder: Vi underviser ved Rådstua Teaterhus i Vestregata 48. 

Pris: 1400,- pr semester
Skapende skriving har et kortere undervisningsforløp, med 12 undervisningsuker pr semester. 

Oppstart med forbehold om nok påmeldte.

Påmeld