Skip to the content

Om teatertilbudet

Teater i kulturskolen i Tromsø er forankret i pedagogikk og kunst. Gjennom pedagogiske prosesser erfarer elevene arbeid med roller, situasjoner og forestillingsproduksjon. Gjennom ulike kunstneriske uttrykksformer utvikler elevene kompetanse i å utøve, formidle, skape, oppleve og reflektere.

Teatertilbudet ved Kulturskolen i Tromsø har teatergrupper for de aller minste til de unge voksne. Våre tilbud favner både de som ønsker å utøve teaterlek, de som ønsker å jobbe med teaterproduksjon og de som ønsker å spesialisere seg gjennom ett av våre fordypningstilbud. 

Våre tilbud er utviklet i tråd med nasjonal rammeplan fra Norsk Kulturskoleråd:  
https://www.kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/rammeplanen#fagplanteater  

 

Vi har øvinger ved Rådstua Teaterhus i Vestregata 48, i Kulturskolens lokaler i Krognessvegen 33 og ved Ersfjordbotn skole i Ersfjord.

Ta kontakt dersom du er nysgjerrig på hva vi kan tilby deg!

Tlf: 77 69 33 00 / 91 35 20 24
E-post: elin.danielsen@tromso.kommune.no

Teatertilbud

Teaterlek, 7-9 år

Teaterlek tilbyr grunnleggende teatertrening med fokus på den unge skuespillerens arbeide med kropp og stemme. Det legges vekt på å utvikle trygghet, empati, tilhørighet og tro på seg selv.

Timene består av øvelser i konsentrasjon, tilstedeværelse, improvisasjon og samarbeid, og legges opp etter elevenes alder og nivå. Elevene lærer å utforske sitt eget, personlige uttrykk og egne fortellermåter, gjennom bevegelse, improvisasjon og enkle tekster. Kreativ utforskning av tema og ikke ferdige manus står sentralt, og legger grunnlaget for å skape sceniske situasjoner og forestillinger. 
 
Alder: Du kan normalt begynne på Teaterlek fra ca. 7 års alder. 
 
Undervisningssteder: Vi underviser ved Rådstua Teaterhus i Vestregata 48 og Kulturskolens lokaler i Krognessveien 33. Kulturskolen underviser også ved skoler dersom det er praktisk mulig for våre lærere. Det betyr at det må være flere elever i samme skolekrets, og undervisningsforholdene må være tilfredsstillende. 
 
Samspill/samarbeidsprosjekter/festival: Elevene på Teaterlek vil som del av sin undervisning kunne delta i samproduksjoner med andre teatergrupper og fagfelt ved Kulturskolen, samt delta på Kulturskolens barne- og ungdomsteaterfestival. Her stimuleres læringsmål som mestringsfølelse, motivasjon, samarbeid og sosial samhandling. Undervisningen vil foregå på andre tidspunkt enn ordinært oppsatte timer. 

Påmeld