Skip to the content
Menu

Om teatertilbudet

Teater i kulturskolen i Tromsø er forankret i pedagogikk og kunst. Gjennom pedagogiske prosesser erfarer elevene arbeid med roller, situasjoner og forestillingsproduksjon. Gjennom ulike kunstneriske uttrykksformer utvikler elevene kompetanse i å utøve, formidle, skape, oppleve og reflektere.

Teatertilbudet ved Kulturskolen i Tromsø har teatergrupper for de aller minste til de unge voksne. Våre tilbud favner både de som ønsker å utøve teaterlek, de som ønsker å jobbe med teaterproduksjon og de som ønsker å spesialisere seg gjennom ett av våre fordypningstilbud. 

Våre tilbud er utviklet i tråd med nasjonal rammeplan fra Norsk Kulturskoleråd:  
https://www.kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/rammeplanen#fagplanteater  

 

Vi har øvinger ved Rådstua Teaterhus i Vestregata 48, i Kulturskolens lokaler i Krognessvegen 33 og ved Ersfjordbotn skole i Ersfjord.

Ta kontakt dersom du er nysgjerrig på hva vi kan tilby deg!

Tlf: 77 69 33 00 / 91 35 20 24
E-post: elin.danielsen@tromso.kommune.no

Teatertilbud

Kvaløya barneteater

Kvaløya barneteater er en introduksjon til teatrets magiske verden. Den ukentlige undervisninga tar utgangspunkt i øvelser i konsentrasjon, tilstedeværelse, improvisasjon, fysikalitet, stemmeteknikk og samarbeid. Her lærer eleven både teatrets grunnprinsipper og får utforske sitt eget, personlige uttrykk. Kreativ utforskning av tema og tekst står sentralt. Det legges vekt på å utvikle samspill, tilhørighet og tro på seg selv som et skapende menneske

Barneteatret er en del av Kulturskolens breddeprogram i teaterfaget, og her legges grunnlaget for videre teaterundervisning på et av våre kjerneprogram; Kvaløya Ungdomsteater, Teaterproduksjon, Impro og teatersport og Barnerevy.

Alder:
7-10 år (2.-4. trinn)

Tdspunkt:
Tirsdager 1645 - 1745

Undervisningssteder:
Slettaelva skole på Kvaløya


Samspill/samarbeidsprosjekter/festival: Elevene vil som del av sin undervisning kunne delta i samproduksjoner med andre teatergrupper og fagfelt ved Kulturskolen. Undervisningen vil foregå på andre tidspunkt enn ordinært oppsatte timer.

Kontakt for mer informasjon:

Meld på