Skip to the content
Menu

Om teatertilbudet

Teater i kulturskolen i Tromsø er forankret i pedagogikk og kunst. Gjennom pedagogiske prosesser erfarer elevene arbeid med roller, situasjoner og forestillingsproduksjon. Gjennom ulike kunstneriske uttrykksformer utvikler elevene kompetanse i å utøve, formidle, skape, oppleve og reflektere.

Teatertilbudet ved Kulturskolen i Tromsø har teatergrupper for de aller minste til de unge voksne. Våre tilbud favner både de som ønsker å utøve teaterlek, de som ønsker å jobbe med teaterproduksjon og de som ønsker å spesialisere seg gjennom ett av våre fordypningstilbud. 

Våre tilbud er utviklet i tråd med nasjonal rammeplan fra Norsk Kulturskoleråd:  
https://www.kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/rammeplanen#fagplanteater  

 

Vi har øvinger ved Rådstua Teaterhus i Vestregata 48, i Kulturskolens lokaler i Krognessvegen 33 og ved Ersfjordbotn skole i Ersfjord.

Ta kontakt dersom du er nysgjerrig på hva vi kan tilby deg!

Tlf: 77 69 33 00 / 91 35 20 24
E-post: elin.danielsen@tromso.kommune.no

Teatertilbud

Teaterproduksjon

Teaterproduksjon er for deg som har lyst til å være del av ei teatergruppe og sette opp teaterproduksjoner sammen med andre teaterinteresserte. 

Karakterutvikling, dialogutvikling / manusarbeid og utvikling av regikonsepter er hovedfokus i undervisningen. Det legges vekt på å styrke elevens tro på seg selv, tilhørighet, tillit og samarbeid med andre.

Tilbudet består av tre faser, der eleven gradvis utvikler sine faglige ferdigheter.
Fase 1, 5-7. klassetrinn: fokuserer på trygghet i å skape sammen i et ensemble, utvikling av karakterer og sceniske situasjoner med utgangspunkt i improvisasjon og enkle tekster.
Fase 2, 7-9. klassetrinn: introduserer i tillegg grunnleggende manusarbeid for elevene.
Fase 3, 10. klassetrinn - 3. vgs:  har arbeid med ensemble, manus og rolleutvikling fram til ferdig forestilling som sitt hovedfokus.

Alder:
Ca. 10-20 år (5. klasse - 3. vgs.)
(Fra 12 årsalder kan eleven søke opptak ved fordypningsprogrammet Skuespilleren, og fra 15 årsalder fordypningsprogrammet Instruktøren).

Undervisningssteder:
Rådstua Teaterhus og Kulturskolens lokaler i Krognessvegen 33.


Samspill/samarbeidsprosjekter/festival: Elevene vil som del av sin undervisning kunne delta i samproduksjoner med andre teatergrupper og fagfelt ved Kulturskolen. Undervisningen vil foregå på andre tidspunkt enn ordinært oppsatte timer.

Kontakt for mer informasjon:

Meld på