Skip to the content
Menu

Om teatertilbudet

Teater i kulturskolen i Tromsø er forankret i pedagogikk og kunst. Gjennom pedagogiske prosesser erfarer elevene arbeid med roller, situasjoner og forestillingsproduksjon. Gjennom ulike kunstneriske uttrykksformer utvikler elevene kompetanse i å utøve, formidle, skape, oppleve og reflektere.

Teatertilbudet ved Kulturskolen i Tromsø har teatergrupper for de aller minste til de unge voksne. Våre tilbud favner både de som ønsker å utøve teaterlek, de som ønsker å jobbe med teaterproduksjon og de som ønsker å spesialisere seg gjennom ett av våre fordypningstilbud. 

Våre tilbud er utviklet i tråd med nasjonal rammeplan fra Norsk Kulturskoleråd:  
https://www.kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/rammeplanen#fagplanteater  

 

Vi har øvinger ved Rådstua Teaterhus i Vestregata 48, i Kulturskolens lokaler i Krognessvegen 33 og ved Ersfjordbotn skole i Ersfjord.

Ta kontakt dersom du er nysgjerrig på hva vi kan tilby deg!

Tlf: 77 69 33 00 / 91 35 20 24
E-post: elin.danielsen@tromso.kommune.no

Teatertilbud

Skuespilleren

Kulturskolens fordypningsprogram “Skuespilleren” er for deg som ønsker å fordype deg i teknikker knyttet til skuespillerens arbeide. 

Undervisninga tar sikte på å lære elevene konkrete metoder for å skape karakterer og roller i gitte kontekster. Vi øver blant annet tekstanalyse, tilstedeværelse og personlig uttrykk og spillestil, fleksibilitet

Innholdet i undervisninga er knyttet til arbeid med et utvalg scener fra verdenslitteraturen / filmer, monologer, dialoger, og tekster som eleven arbeider med på en annen, fast teatergruppe. 

Undervisningen er strukturert som seks helgesamlinger fordelt på et skoleår.  

Alder:
Du kan søke opptak ved fordypningsprogrammet fra 12 års alder.
 

Erfaring:
Du må ha en viss erfaring fra teaterarbeid fra før for å delta i fordypningsprogrammet. Det kan du blant annet få ved å gå i en av våre vanlige teatergrupper før du søker opptak til fordypning. Et fordypningstilbud krever ekstra motivasjon og innsats, og skal legge til rette for å kunne søke opptak ved teaterutdanninger.

Undervisningssteder:
Vi underviser ved Rådstua Teaterhus og/eller Krognessvegen 33.

Oppstart skoleåret 2021/2022:
Lørdag 16. oktober

Pris
Elver  som går på andre gruppetilbud på teater hos oss betaler kun ensembleavgift, Går man kun på dette teatertilbudet betaler man vanlig elevbetaling

Kontakt for mer informasjon:
kulturskolen@tromso.kommune.no

Meld på